Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Kontakt

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie to integralny element organizacji.
Usystematyzowana kontrola ryzyka pozwala pewniej stawiać kolejny krok w rozwoju biznesu.

Nasi doradcy planują i wdrażają efektywny risk management, uwzględniając w nim specyfikę Państwa firmy i jej kontekst rynkowy. W trakcie projektu szczególny nacisk kładziemy na poznanie przedsiębiorstwa, jego działalności i otoczenia oraz systemu zarządzania, jaki w nim obowiązuje. Zwracamy uwagę na kwestie zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych.

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Celem usługi jest wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management System – ERM), wspierającego działalność Klienta oraz ograniczającego wpływ niepewności na jego funkcjonowanie.

Etapy wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem:

  • Poznanie specyfiki działalności przedsiębiorstwa
  • Warsztaty wprowadzające
  • Zaprojektowanie zrębów metodologii i narzędzi ERM
  • Identyfikacja, szacowanie i ocena ryzyk
  • Pogłębiona analiza wybranych ryzyk
  • Zaprojektowanie docelowych narzędzi ERM
  • Wsparcie wdrożeniowe

System Zarządzania Ryzykiem

Wynikiem prac zespołu specjalistów Grant Thornton jest Mapa Ryzyka przedsiębiorstwa oraz projekt Systemu Zarządzania Ryzykiem obejmujący stosowną dokumentację (w tym m.in. procedury, regulaminy i opis procesu) oraz program szkoleniowy.

Ze względu na kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, który zawiera wytyczne odnośnie corocznego dokonywania oceny systemu zarządzania ryzykiem przez Radę Nadzorczą, usługa ta może okazać się szczególnie istotna w przypadku spółek giełdowych.

najnowsze publikacje

Pracownicy 45+ – czas, by postawić na doświadczenie w Twojej organizacji

Czytaj więcej →

Dyrektywa NIS, czyli nowe CYBERobowiązki firm

Czytaj więcej →

Polskie firmy znowu wierzą w euro

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Konsulting biznesowy

Audyt wewnętrzny

Internet intelligence

Strategie rozwoju

Skontaktuj się z nami