Optymalizacja procesów biznesowych

Kontakt

Optymalizacja procesów biznesowych to usługa, która zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Co w efekcie przekłada się na wzrost rentowności i potencjału produkcji lub usług.

Procesy biznesowe są realizowane w każdym przedsiębiorstwie. Nie we wszystkich jednak zostały zidentyfikowane, opisane i zoptymalizowane. Nasze doświadczenie wskazuje, że modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych odbywa się najczęściej w momencie istotnych zmian organizacyjnych, wdrożenia systemów informatycznych lub w konsekwencji dynamicznego rozwoju.

W zależności od aktualnych potrzeb Klienta nasze wsparcie obejmuje zakres od samego opisu (mapowania) procesów, poprzez zidentyfikowanie obszarów do doskonalenia aż po szczegółowe pakiety optymalizacyjne i pełne wdrożenie nowych rozwiązań.

Etapy optymalizacji procesów biznesowych

  • Diagnoza stanu bieżącego – opracowanie modelu JEST
  • Analiza stanu bieżącego pod kątem skuteczności i efektywności realizacji celów oraz ponoszonych kosztów
  • Opracowanie i konsultacja z Klientem pakietów optymalizacyjnych
  • Opracowanie docelowego modelu procesów i struktury organizacyjnej– model BĘDZIE
  • Opracowanie harmonogramu wdrożenia pakietów optymalizacyjnych
  • Wsparcie Klienta we wdrożeniu pakietów optymalizacyjnych

Optymalizacja procesów biznesowych w pełnym zakresie kończy się zbudowaniem docelowego modelu procesów spójnych ze strategią firmy, oraz dostosowanej do niego nowej struktury organizacyjnej. Działania prowadzące do jego ich pełnego wdrożenia są szczegółowo zdefiniowane i zaplanowane w czasie.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Procesy biznesowe, wystarczy skontaktować się z naszymi doradcami.

najnowsze publikacje

Koszty „mrożenia” stopy procentowej będą rosły

Czytaj więcej →

Jak banki ukrywają przed klientami koszty kredytów

Czytaj więcej →

Czy to już czas, żeby sprzedać swoje przedsiębiorstwo?

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Konsulting

Audyt wewnętrzny

Biznesplan i modelowanie finansowe

Internet intelligence

Skontaktuj się z nami