Strategie rozwoju

Kontakt

Każda strategia firmy jest warta tyle, na ile zostanie wdrożona. W ramach usługi doradztwa strategicznego w Grant Thornton opracowujemy plany i strategie rozwoju przedsiębiorstw, które mają realną szansę być praktycznie wykonane.

Zastanów się czy w działalności Twojego biznesu obserwujesz następujące tendencje:

 • Malejący udział w rynku i spadki obrotów
 • Kurczące się marże mimo szerokiego portfela produktów i usług
 • Zmieniające się potrzeby klientów i wahnięcia popytu
 • Niepełne wykorzystanie majątku, przestoje w produkcji i dostawach
 • Chęć dalszego rozwoju, hamowana obawami czy szanse są warte podejmowania ryzyka i czy wszystkie zagrożenia zostały rozpoznane

W Grant Thornton oferujemy rozwiązania dopasowane do specyficznych problemów i wyzwań naszych Klientów. W ramach tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw rezultatem naszych prac w zależności od potrzeb są:

Segmentacja rynku i ocena potencjału

 • Jak atrakcyjny jest dotychczasowy lub nowy rynek?
 • Czy dotyczy to wszystkich segmentów?
 • Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w poszczególnych segmentach rynku?
 • Jakie są główne ryzyka i bariery?
 • Jak silna jest obecna konkurencja?
 • Czym możemy się wyróżnić, by skutecznie konkurować?
 • Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o potencjalnej inwestycji lub wyjściu z danego segmentu?

Analiza potrzeb klientów

 • Jakie są główne kryteria wyboru produktów i usług stosowane przez klientów?
 • W jakim stopniu nasza oferta i cennik odpowiadają na te potrzeby?
 • Czy klienci zamierzają kupować nasze produkty i usługi w przyszłości?
 • Jak inaczej możemy wykorzystać nasze umiejętności i zasoby, by zwiększyć przychody i zyski z dotychczasowych klientów? Co zrobić w przypadku nowych klientów?

Analiza konkurencji

 • Czym nasza firma wyróżnia się na tle konkurencji z perspektywy klienta i jego kryteriów wyboru?
 • Czy nasi konkurenci są w stanie szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów? W jaki sposób to wpływa na naszą pozycję na rynku?
 • Czy nasza dotychczasowa strategia rozwoju pozwala ograniczyć ryzyko konkurencji? Czy pozwala nam uzyskać przewagę nad konkurencją?
 • W jakie elementy naszej przewagi konkurencyjnej powinniśmy inwestować?
 • W jakich obszarach szukać dodatkowych możliwości poprawy naszej pozycji?

Nowy model biznesowy

 • Czy przyjęliśmy odpowiednie założenia w dotychczasowej strategię rozwoju firmy?
 • Czy wykonaliśmy naszą strategię w zakresie oferty, cen i klientów?
 • Czy wybraliśmy odpowiednie rynki pod względem geograficznym?
 • Czy nasze produkty i usługi trafiają w oczekiwania klientów na tych rynkach?
 • Jak dobrze jesteśmy przygotowani do reagowania na wahnięcia popytu i zmiany potrzeb klientów?
 • Czy umiemy oszacować zapotrzebowanie na nasze produkty i usługi w przyszłości – czy wiemy komu, co, gdzie i jak będziemy sprzedawać?
 • W jaki sposób zwiększyć przychody?
 • Czy możemy efektywniej zarządzać kosztami?
 • Jakie są koszty związane z nową strategią rozwoju oraz oczekiwany zysk?
 • Jakie umiejętności i zasoby są niezbędne, aby skutecznie przygotować i wdrożyć nową strategię firmy?

Wdrożenie strategii

 • Jak przełożyć wizję rozwoju na praktyczne cele strategiczne?
 • Jakie mierniki wdrożenia wybrać?
 • Jakie projekty kontynuować, a z jakich zrezygnować?
 • Jak właściwie kaskadować cele?
 • Jak powiązać wdrażanie strategii rozwoju z systemem wynagradzania?
 • Jak zintegrować ją z procesem budżetowania?

Elementy usługi strategia rozwoju

W pracy z Klientami stosujemy pragmatyczną metodologię, opartą na naszym doświadczeniu w realizacji podobnych projektów. W zależności od potrzeb przeprowadzimy dla Twojej firmy m.in. badania rynkowe (ankiety, wywiad telefoniczny, tajemniczy klient, grupy fokusowe, analiza zasobów internetowych), desk research oraz rozmowy z właścicielami, kadrą zarządczą i kluczowymi pracownikami.

W ostatnich latach opracowaliśmy i dokonaliśmy przeglądu około 40 strategii rozwoju i planów inwestycji dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm z Listy 500 „Polityki” reprezentujących różne branże. Dzięki zróżnicowanej bazie klientów mamy szeroką perspektywę patrzenia na działalność i wyzwania  stojące przed przedsiębiorcami.

najnowsze publikacje

Koszty „mrożenia” stopy procentowej będą rosły

Czytaj więcej →

Jak banki ukrywają przed klientami koszty kredytów

Czytaj więcej →

Czy to już czas, żeby sprzedać swoje przedsiębiorstwo?

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Konsulting

Audyt wewnętrzny

Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR)

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Skontaktuj się z nami