Ochrona danych osobowych (RODO)

Kontakt

Każda firma przetwarza dane osobowe. W zależności od modelu biznesowego oraz skali prowadzonej działalności gospodarczej zagadnienie ochrony danych osobowych różni się stopniem skomplikowania i podatnością na ryzyka. Niektóre z nich mogą powodować zagrożenia krytyczne dla działalności całego podmiotu.

Wspieramy przedsiębiorców stojących przed wyzwaniem wdrożenia wymogów nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w dwóch modelach:

  • Outsourcing ochrony danych osobowych – to usługa dedykowana przede wszystkim firmom, które chcą powierzyć obszar ochrony danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu. Obejmuje zarówno wsparcie administratorów danych osobowych jak i pełnienie roli procesora danych osobowych.
  • Audyt i wdrożenie RODO – to usługa kierowana do przedsiębiorców, którzy chcą przeanalizować stopień swojego przygotowania do nowej rzeczywistości i na tej podstawie wdrożyć system ochrony danych osobowych. W jej ramach, oferujemy również szkolenia, warsztaty i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji wymaganych przez RODO.

Usługi powiązane:

Outsourcing ochrony danych osobowych (RODO)

Audyt i wdrożenie RODO

Outsourcing kadr i płac

Zarządzanie projektami

Skontaktuj się z nami