Ochrona danych osobowych (RODO)

Kontakt

Każda firma przetwarza dane osobowe. W zależności od modelu biznesowego oraz skali prowadzonej działalności gospodarczej zagadnienie ochrony danych osobowych różni się stopniem skomplikowania i podatnością na ryzyka. Niektóre z nich mogą powodować zagrożenia krytyczne dla działalności całego podmiotu.

Wspieramy przedsiębiorców stojących przed wyzwaniem wdrożenia wymogów nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w dwóch modelach:

  • Outsourcing ochrony danych osobowych – to usługa dedykowana przede wszystkim firmom, które chcą powierzyć obszar ochrony danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu. Obejmuje zarówno wsparcie administratorów danych osobowych jak i pełnienie roli procesora danych osobowych.
  • Audyt i wdrożenie RODO – to usługa kierowana do przedsiębiorców, którzy chcą przeanalizować stopień swojego przygotowania do nowej rzeczywistości i na tej podstawie wdrożyć system ochrony danych osobowych. W jej ramach, oferujemy również szkolenia, warsztaty i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji wymaganych przez RODO.

Biuro w Poznaniu

ul. Antoniego Baraniaka 88E,
Bud. F, 61-131 Poznań


T: +48 61 625 1100

F: +48 61 625 1101

@ kontakt@pl.gt.com

Zwiedź wnętrza →

Biuro w Warszawie

ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa


T: +48 22 205 4800

F: +48 22 205 4801

@ kontakt@pl.gt.com

Usługi powiązane:

Outsourcing ochrony danych osobowych (RODO)

Audyt i wdrożenie RODO

Outsourcing kadr i płac

Zarządzanie projektami

Skontaktuj się z nami