Kalkulacja wynagrodzeń
dla kadry menedżerskiej

Kontakt

Poufność wynagrodzeń kadry zarządzającej to kluczowy element efektywnego i bezpiecznego systemu kalkulacji płac każdego przedsiębiorstwa.

 

Outsourcing funkcji płacowych jest w opinii ekspertów Grant Thornton strategicznym rozwiązaniem, które pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej, w szczególności gdy:

  • przeprowadzasz reorganizację działu płacowo-kadrowego i chcesz powierzyć cześć funkcji płacowych na zewnątrz
  • wprowadzasz nowy system motywacyjny dla pracowników wysokiego szczebla i zależy Ci na poufności systemu wynagradzania
  • z innych powodów organizacyjnych lub korporacyjnych zależy Ci, aby informacje o wynagrodzeniach kadry zarządzającej pozostały poufne

Więcej informacji na temat kalkulacji wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnienia wynagrodzeń) można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

najnowsze publikacje

„Nie” dla zniesienia limitu składek ZUS w 2019 roku – jest wyrok TK

Czytaj więcej →

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Czytaj więcej →

Wolne 12 listopada. Listopadowe harmonogramy czasu pracy do poprawki!

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Outsourcing kadr i płac

Usługi kadrowe

Usługi płacowe

Doradztwo w zakresie prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

Skontaktuj się z nami