Kalkulacja wynagrodzeń
dla kadry menedżerskiej

Kontakt

Poufność wynagrodzeń kadry zarządzającej to kluczowy element efektywnego i bezpiecznego systemu kalkulacji płac każdego przedsiębiorstwa.

 

Outsourcing funkcji płacowych jest w opinii ekspertów Grant Thornton strategicznym rozwiązaniem, które pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej, w szczególności gdy:

  • przeprowadzasz reorganizację działu płacowo-kadrowego i chcesz powierzyć cześć funkcji płacowych na zewnątrz
  • wprowadzasz nowy system motywacyjny dla pracowników wysokiego szczebla i zależy Ci na poufności systemu wynagradzania
  • z innych powodów organizacyjnych lub korporacyjnych zależy Ci, aby informacje o wynagrodzeniach kadry zarządzającej pozostały poufne

Więcej informacji na temat kalkulacji wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnienia wynagrodzeń) można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

najnowsze publikacje

Przekształcenie umów zawartych przed 22 lutego 2016 roku

Czytaj więcej →

Kalendarz księgowego i kadrowego na październik

Czytaj więcej →

Przerwa w pracy dla kobiet karmiących piersią

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Outsourcing kadr i płac

Usługi kadrowe

Usługi płacowe

Doradztwo w zakresie prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

Skontaktuj się z nami