Usługi kadrowe

Kontakt

Osoby ponoszące w firmie odpowiedzialność za kadry muszą zapewnić sprawną obsługę dokumentacji pracowników. Dzięki usługom kadrowym w Grant Thornton zyskujesz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz unikasz konieczności utrzymywania wyspecjalizowanych działów.

Usługi w zakresie outsourcingu kadr skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. Współpraca z ekspertami Grant Thornton pozwala na całkowite przeniesienie tych zadań poza spółkę, przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia kadr i płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Zakres usług kadrowych w Grant Thornton

  • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej (w tym e-teczka), kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
  • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
  • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
  • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów (w tym urlopowy Portal pracowniczy);
  • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
  • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
  • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
  • wystawianie świadectw pracy;
  • zastępstwo pracowników działu kadr.

Kadry przekazane pod opiekę Grant Thornton zapewniają spółce bezpieczeństwo. Wynika ono z pewności przestrzegania obowiązującego prawa i umów oraz pozwala zaangażować więcej zasobów w podstawową działalność biznesową.

Szczegółowych informacji na temat procesu przekazania Grant Thornton administracji kadr udzielają nasi doradcy.

najnowsze publikacje

„Nie” dla zniesienia limitu składek ZUS w 2019 roku – jest wyrok TK

Czytaj więcej →

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Czytaj więcej →

Wolne 12 listopada. Listopadowe harmonogramy czasu pracy do poprawki!

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Outsourcing kadr i płac

Doradztwo w zakresie prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

Kalkulacja wynagrodzeń
dla kadry menedżerskiej

Zastępstwo pracowników
płacowo-kadrowych

Skontaktuj się z nami