Usługi płacowe

Kontakt

Osoby ponoszące w firmie odpowiedzialność za płace muszą zapewnić sprawne naliczanie wynagrodzeń pracowników. Dzięki usłudze outsourcingu płac w Grant Thornton zyskujesz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz unikasz konieczności utrzymywania wyspecjalizowanych działów.

Usługi w zakresie administracji płac skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. Współpraca z ekspertami Grant Thornton pozwala na całkowite przeniesienie tych zadań poza spółkę przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Zakres usług płacowych w Grant Thornton

  • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
  • kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnione listy płac);
  • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
  • realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników, przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
  • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, korekty ZUS;
  • przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. kwitki/paski wypłat);
  • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
  • zastępstwo pracowników zajmujących się płacami;
  • asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

Administracja płac przekazana pod opiekę Grant Thornton zapewnia spółce bezpieczeństwo. Wynika ono z pewności przestrzegania obowiązującego prawa i umów oraz pozwala zaangażować więcej zasobów w podstawową działalność biznesową.

Szczegółowych informacji na temat procesu przekazania Grant Thornton administracji płac udzielają nasi doradcy.

najnowsze publikacje

„Nie” dla zniesienia limitu składek ZUS w 2019 roku – jest wyrok TK

Czytaj więcej →

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Czytaj więcej →

Wolne 12 listopada. Listopadowe harmonogramy czasu pracy do poprawki!

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Outsourcing kadr i płac

Usługi kadrowe

Kalkulacja wynagrodzeń
dla kadry menedżerskiej

Zastępstwo pracowników
płacowo-kadrowych

Skontaktuj się z nami