Pakiet „dealing room”

Kontakt

Każda firma zaangażowana w projekt finansowania lub zależna od poziomu kursów walutowych jest narażona na straty – nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu, ale także z powodu źle przeprowadzanego procesu zabezpieczeń. Jak sobie z tym radzić?

W ostatnim czasie coraz częściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy przy okazji np. refinansowania kredytów zamykają powiązane z nimi transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej i odkrywają rażąco wysokie kwoty wymagane przez banki w związku z tym procesem. Jak się okazuje, te duże kwoty prawie zawsze wynikają z bardzo niekorzystnych cen instrumentów zabezpieczających zawieranych na początku finansowania. Mowa tu setkach tysięcy a nawet milionach złotych, stanowiących czasem aż 10% wielkości całego finansowania. Klienci zwykle nie byli świadomi tych kosztów w czasie zawierania transakcji. Stanowiły one tak naprawdę ukrytą marżę sprzedażową banków.

Podobnie się dzieje w przypadku zabezpieczania ryzyka walutowego. Znany nam jest przypadek zawarcia wieloletniej, wielomilionowej transakcji zabezpieczającej kurs przewalutowania kredytu, w której cena EUR/PLN oferowana przez bank odbiegała od ceny rynkowej aż o 30 groszy. Inne przypadki dotyczą np. strategii „zerokosztowych” opartych na „składance” opcji, które na pierwszy rzut oka nic nie kosztują, ale w których – po dokładnej analizie ceny – „zaszyte” są rażąco duże marże, wynikające z zaoferowania parametrów transakcji mocno odbiegających od rynku.

Ryzyko rynkowe trzeba zabezpieczać.

Ważne jednak, żeby to robić dobrze.

To właśnie doświadczenia naszych Klientów skłoniły nas do stworzenia kompleksowego pakietu „Twój dealing room” wyrównującego szanse w negocjacjach z bankami. Posiadanie odpowiedniego zaplecza w tym zakresie jest ważne również dlatego, że ostatnio banki coraz częściej warunkują udostępnienie finansowania od zawarcia transakcji zabezpieczających.

Dzięki nam uzyskają Państwo de facto funkcjonalność zbliżoną do posiadania własnego „dealing roomu”, składającego się z osób doświadczonych w handlu instrumentami pochodnymi, matematyków finansowych oraz do narzędzi skomunikowanych z cenami rynku międzybankowego. Oferujemy to w cenie wielokrotnie niższej od kosztu stworzenia i utrzymania takiego zespołu w firmie.

Naszą misją jest generowanie oszczędności dla Klientów w związku z korzystaniem z produktów skarbowych.

Skontaktuj się z nami