Pozyskanie kapitału

Kontakt

Naszym celem jest wsparcie Klienta w zdobyciu niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa finansowania. Doradcy Grant Thornton zajmują się określeniem potrzeb kapitałowych i identyfikują dostępne możliwości pozyskiwania kapitału, wybierając te z nich, które najbardziej odpowiadają oczekiwaniom Klienta i sytuacji, w jakiej się znajduje jego przedsiębiorstwo.

Eksperci Grant Thornton posiadają rozległe doświadczenia w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw. Oferowana przez nas obsługa jest kompleksowa i efektywna – dzięki naszym kompetencjom i dogłębnej znajomości metod pozyskiwania kapitału osiągamy rezultaty, które wcześniej były poza zasięgiem przedsiębiorstwa.

Proteon Pharmaceuticals z naszym wsparciem pozyskuje inwestora

Miło nam poinformować o zakończeniu  procesu pozyskania inwestora przez Proteon Pharmaceuticals S.A., który to Grant Thornton wspierał w roli doradcy finansowego.

Źródła pozyskiwania finansowania

 • Obsługa emisji obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na GPW CATALYST;
 • Obsługa prywatnych emisji akcji oraz debiut na rynku NewConnect;
 • Wsparcie przy publicznych emisjach akcji oraz debiut na rynku regulowanym GPW;
 • Reprezentujemy klientów podczas poszukiwania finansowania od funduszy typu venture capital / private equity / mezzanine;
 • Wspieramy klientów podczas rozmów z bankami w związku z wnioskiem o udzielenie kredytu inwestycyjnego lub udzielenie finansowania typu project finance.

Etapy usługi pozyskiwania finansowania

 • Zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa
 • Opracowanie strategii realizacji projektu w tym wybór metody pozyskania kapitału
 • Przygotowanie modelu finansowego
 • Opracowanie wyceny przedsiębiorstwa (w przypadku emisji akcji)
 • Przygotowanie dokumentów ofertowych i ich dystrybucja do inwestorów
 • Przygotowanie projektów odpowiednich umów inwestycyjnych
 • Negocjacje z instytucjami i inwestorami
 • Doprowadzenie do zamknięcia transakcji – dokapitalizowania przedsiębiorstwa klienta
 • Wprowadzenie instrumentów finansowych na rynek.

Dokładamy starań, aby pozyskać dla Klienta finansowanie na najlepszych możliwych warunkach. Ponadto nasi eksperci minimalizują ryzyko niepowodzenia projektu związane z brakiem zainteresowania projektem wśród potencjalnych inwestorów. Dzięki kompleksowości oferowanych przez nas prac zmniejszają się koszty pozyskiwania kapitału.

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Pozyskiwanie kapitału, wystarczy skontaktować się z naszymi doradcami.

najnowsze publikacje

Oprocentowanie na rynku Catalyst

Czytaj więcej →

Lato emisji na Catalyst

Czytaj więcej →

Spółki sięgają po finansowanie dłużne – analiza pierwszego półrocza na rynku Catalyst

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Debiut na GPW

Debiut na NewConnect

Emisja obligacji Catalyst

Private equity/Venture Capital

Skontaktuj się z nami