Debiut na NewConnect

Kontakt

Debiut na NewConnect to bardzo ważny moment w historii spółki, gdyż łączy się z pozyskaniem finansowania dla przedsiębiorstwa oraz pozwala mu na realizowanie zaplanowanych inwestycji i osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu wzrostu.

Kluczowym elementem sukcesu jest przekonanie inwestorów do planów rozwojowych spółki i znalezienie kompromisu między oczekiwaniami względem wyceny po stronie właścicieli i inwestorów. 

Wprowadzenie Spółki na NewConnect zajmuje od 4 do 6 miesięcy. Zakres prac doradców Grant Thornton obejmuje ustalenie zainteresowania spółką, negocjacje i dokapitalizowanie spółki oraz działania formalne.

Zakres usługi

W ramach ustalania zainteresowania spółką znajduje się:

 • Opracowanie strategii realizacji projektu;
 • Opracowanie modelu finansowego i przygotowanie wyceny spółki;
 • Przygotowanie teasera sprawdzającego zainteresowanie projektem i kontakt z inwestorami;
 • Spotkanie podsumowujące.

Negocjacje i dokapitalizowanie spółki obejmują:

 • Sporządzenie dokumentów ofertowych;
 • Kontakt z zainteresowanymi inwestorami;
 • Road Show – spotkania prezentacyjne;
 • Negocjacje umowy inwestycyjnej z kluczowymi inwestorami;
 • Dokapitalizowanie spółki.

Wymogi formalne związane z wprowadzeniem do obrotu na NewConnect:

 • Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego;
 • Przygotowanie spółki do debiutu, szkolenie z obowiązków informacyjnych;
 • Złożenie wniosków do GPW i KDPW;
 • Pierwszy dzień notowań akcji.

Efektem tych działań jest debiut na NewConnect.

Aby móc skorzystać z potencjału, jaki daje debiut na NewConnect, niezbędnym jest dostosowanie struktury organizacyjnej spółki do wymogów giełdy oraz wdrożenie standardów spółek publicznych.

Autoryzowani doradcy Newconnect z Grant Thornton wspierają spółki przy wprowadzaniu koniecznych zmian. Dzięki bogatemu doświadczeniu, oferujemy usługi najwyższej jakości, a współpraca z naszymi ekspertami w zakresie NewConnect zwiększa szansę na odniesienie sukcesu na giełdzie.

Szczegółowych informacji na temat wprowadzania spółek na NewConnect udzielają nasi autoryzowani doradcy.

Due Diligence

Zapoznaj się z usługą

NewConnect jest platformą finansowania i obrotu wtórnego zorganizowaną i prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Działa w formie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), charakteryzując się uproszczonymi wymogami związanymi z dopuszczeniem do obrotu  w stosunku do rynku regulowanego.

„Mały Rynek” przeznaczony jest głównie dla spółek w początkowej fazie rozwoju, o dużym potencjale wzrostu, poszukujących kapitału od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych, najczęściej reprezentujących innowacyjne sektory gospodarki.

Pozyskanie środków poprzez rynek NewConnect wiąże się z szeregiem korzyści:

 • uproszczone wymogi formalne oraz proste procedury dopuszczeniowe
 • niskie koszty debiutu i notowań,
 • stosunkowo tanie pozyskanie kapitału.

Obecność na rynku NewConnect to również szereg korzyści związanych z funkcjonowaniem jako spółka publiczna:  doskonała ekspozycja firmy na partnerów biznesowych, promocja i zwiększenie rozpoznawalności firmy, czy też zwiększenie wiarygodności wobec banków oraz pozostałych kontrahentów. Ponadto Emitent otrzymuje kolejne źródło pozyskania finansowania na rozwój: kolejne emisje akcji.

Przykładowy harmonogram procesu wprowadzenia na NewConnect w drodze oferty prywatnej

Bardzo ważną rolę w procesie wprowadzania spółki na NewConnect odgrywa Autoryzowany Doradca. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu nawiązanie z nim współpracy jest obligatoryjne.

Funkcją Autoryzowanego Doradcy jest wspieranie działań spółki zarówno przed debiutem jak i w trakcie notowań. Przed debiutem do jego głównych zadań należy badanie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego pod kątem zgodności z wymogami NewConnect oraz złożenie oświadczenia o jego prawidłowości i kompletności informacji w nim zawartych. W trakcie przeprowadzania oferty najczęściej odpowiedzialny jest za pozyskanie środków finansowych.  Następnie w okresie minimum roku od pierwszego notowania spółki na NewConnect, Autoryzowany Doradca wspiera Emitenta w zakresie funkcjonowania w ASO oraz pomaga mu w wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Zrealizowane projekty NewConnect

najnowsze publikacje

Oprocentowanie na rynku Catalyst

Czytaj więcej →

Lato emisji na Catalyst

Czytaj więcej →

Spółki sięgają po finansowanie dłużne – analiza pierwszego półrocza na rynku Catalyst

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Pozyskanie kapitału

Emisja obligacji Catalyst

Debiut na GPW

Współpraca z bankami

Skontaktuj się z nami