Private equity/Venture Capital

Kontakt

Pozyskiwanie kapitału na rozwój od funduszy typu Venture Capital czy Private Equity stanowi ciekawą alternatywę dla wielu przedsiębiorstw, zarówno tych młodych w początkowej fazie rozwoju, które mają potencjał i ciekawy pomysł na biznes, jak i tych o ugruntowanej pozycji na rynku, które poszukują kapitału na realizację nowych przedsięwzięć.

Pozyskanie finansowania od funduszy Private Equity/Venture Capital (PE/VC) jest dla wielu spółek nienotowanych na giełdzie ciekawą alternatywą w stosunku do innych źródeł kapitału na rozwój działalności. Dodatkowo, zaangażowanie funduszu Venture Capital jest szansą na pozyskanie finansowania pozabankowego dla młodych, innowacyjnych spółek o nieugruntowanej jeszcze pozycji rynkowej.

Inwestycje dokonywane przez fundusze PE/VC charakteryzują się najczęściej średnio i długookresową perspektywą osiągnięcia zysku. Głównym celem, jaki stoi przed tego typu inwestorem, ale i również przed właścicielem firmy jest zwiększenie jej wartości i maksymalizacja korzyści na etapie wyjścia z biznesu.

Indywidualne podejście

Eksperci Grant Thornton są obecni na wszystkich etapach projektu, począwszy od pierwszego kontaktu z funduszami, poprzez wymianę informacji i negocjacje warunków, aż po zamknięcie transakcji. Dzięki doświadczeniu we współpracy z funduszami PE/VC jesteśmy w stanie doradzić Klientowi w zakresie ustalenia wartości spółki/przedsięwzięcia, przyjęcia odpowiedniej strategii negocjacyjnej, a w efekcie doprowadzić do przeprowadzenia transakcji na warunkach najbardziej korzystnych dla przedsiębiorstwa Klienta.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, skupiając się przede wszystkim na oczekiwaniach Klienta. Prace realizowane przez zespół naszych specjalistów obejmują m.in. przygotowanie niezbędnych dokumentów, materiałów dla inwestorów, a także udział w spotkaniach i wsparcie w negocjacjach.

Etapy pozyskiwania finansowania

Bazując na naszym doświadczeniu, wspieramy Klientów w procesie pozyskania finansowania w następujących etapach:

Określenie zainteresowania projektem:

  • Określenie celu i kryteriów transakcji
  • Sporządzenie teasera inwestycyjnego
  • Określenie wstępnego zainteresowania transakcją

Kontakt z potencjalnym inwestorem:

  • Sporządzenie wyceny spółki
  • Przygotowanie Memorandum Informacyjnego
  • Bieżący kontakt i wymiana informacji z zainteresowanymi funduszami
  • Finalizacja transakcji:
  • Prowadzenie negocjacji
  • Zamknięcie transakcji podpisaniem umowy inwestycyjnej i dokapitalizowaniem przedsiębiorstwa.

Współpraca z Grant Thornton jest dla Klienta szansą na zminimalizowanie ryzyka nieznalezienia inwestora i na zawarcie transakcji na warunkach optymalnych z punktu widzenia Klienta.

Więcej informacji o usłudze doradztwa w procesie pozyskania finansowania od funduszy PE/VC udzielą nasi doradcy, zachęcamy do kontaktu.

Znaczenie i rola polskiego rynku dla funduszy PE/VC w regionie środkowoeuropejskim nieustannie wzrasta

Polski rynek na tle rynków innych państw Europy Środkowo-Wschodniej ma kluczowe znaczenie dla funduszy private equity i venture capital. W 2014 roku wspomniane fundusze wsparły finansowo aż 290 spółek w regionie, z czego najwięcej, bo aż 78 podmiotów, stanowiły rodzime przedsiębiorstwa. Tak dobrą sytuację rynek funduszy PE/VC zawdzięcza m.in. uwarunkowaniom makroekonomicznym: rosnącemu PKB, niskiej inflacji i spadającemu bezrobociu. Prognozuje się, że korzystna koniunktura gospodarcza w kraju będzie się utrzymywać, co pozwala przypuszczać, że Polska nadal będzie liderem w zakresie tego typu źródła finansowania, a to stanowi szansę dla wielu polskich przedsiębiorstw.

Nakreślenie i realizacja strategii rozwoju przedsiębiorstw

Interesy funduszy PE/VC zbiegają się z interesami udziałowców przedsiębiorstwa, którzy wspólnie dążą do wzrostu wartości firmy. Dzięki utrzymywanym relacjom z funduszami, umożliwiającym bezpośrednie dotarcie do osób decyzyjnych w zakresie przeprowadzanych przez fundusze inwestycji, współpraca z Grant Thornton ułatwia znalezienie funduszu PE/VC, który odpowiadał będzie potrzebom i oczekiwaniom Klienta. W efekcie Klient może liczyć na szerokie możliwości finansowe połączone ze wsparciem w nakreśleniu i realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Grant Thornton posiada bogate doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie pozyskania finansowania od funduszy PE/VC. W ramach naszego doradztwa wspieraliśmy klientów w całym procesie pozyskania finansowania, począwszy od wyboru strategii inwestycyjnej po negocjacje i finalizacje transakcji. Są to podmioty z różnych branż, spółki rozwijające się, upatrujące szansy dalszego intensywnego rozwoju we współpracy z funduszami PE/VC, jak i przedsiębiorstwa w bardziej dojrzałej fazie rozwoju, dla których fundusze PE są alternatywą w stosunku do innych form finansowania lub drogą którą dotychczasowi właściciele często postrzegają jako jeden ze sposobów wyjścia z biznesu.

Wybrane Publikacje

Alternatywa dla lokat i funduszy inwestycyjnych

Czytaj więcej →

Dłużne papiery wartościowe a polityka inwestowania funduszy inwestycyjnych

Czytaj więcej →

Fundusze Private Equity ruszają na zakupy

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Pozyskanie kapitału

Debiut na GPW

Debiut na NewConnect

Emisja obligacji Catalyst

Skontaktuj się z nami