Współpraca z bankami

Kontakt

Owocna współpraca firmy z bankiem zakłada równorzędność partnerów. Firma, która jest w pełni świadoma swoich potrzeb w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego, a także doboru kwot i proporcji finansowania w formie kredytu, leasingu  i faktoringu ma lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z bankami. Grant Thornton reprezentując spółkę w kontakcie z bankami wpływa na wynegocjowania lepszych warunków finansowania.

Relacja między bankiem a firmą jest o tyle skomplikowana, że po stronie banku partnerem relacyjnym najczęściej jest sprzedawca, a nie bezpośredni decydent – stąd osiągnięcie porozumienia co do szczegółów transakcji bywa czasochłonne.

Bank, tak jak, każdy inny partner w biznesie kieruje się przede wszystkim własnymi celami, co przekłada się na podkreślanie w procesie sprzedaży produktów preferowanych przez bank, które nie zawsze są optymalne w konkretnej sytuacji firmy. Co więcej – w niektórych przypadkach bankom nie wolno wchodzić w rolę doradczą, co może ograniczać obszar decyzyjny klienta.

Dlatego w relacjach z bankami istotnym jest, by firmy miały całościowy i spójny obraz tego jaki zestaw produktów i usług bankowych jest firmie potrzebny. Takie podejście pozwala dobrać najlepszą kompleksową ofertę zestawu usług z oferty wielu banków – przy uwzględnieniu zarówno ich funkcjonalności jak i ceny. Dzięki Grant Thornton klienci otrzymują spektrum ofert bankowych. Eksperci Grant Thornton pomagają spółce w wypełnieniu wszelkich formalności wymaganych przez bank, negocjują korzystne warunki współpracy, pomagają usprawnić proces.

Elementy współpracy z bankami

Pozyskanie finansowania:

 • Poznanie zasad funkcjonowania Spółki w odniesieniu do różnych składników bilansu
 • Sporządzenie propozycji polityki oceny wiarygodności kontrahentów oraz zasad zarządzania należnościami przeterminowanymi
 • Analiza sytuacji prawnej firmy oraz określenie perspektyw branży
 • W przypadku projektów inwestycyjnych: analiza opłacalności inwestycji
 • Opracowanie raportu końcowego i prezentacja wniosków przed zarządem lub radą nadzorczą.

Zarządzanie Ryzykiem Walutowym:

 • Analiza historycznych przepływów walutowych
 • Określenie akceptowalnego poziomu ryzyka walutowego
 • Określenie maksymalnego horyzontu czasowego transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe
 • Określenie zestawu produktów odpowiadających zadeklarowanemu poziomowi ryzyka walutowego.

Dobór optymalnej oferty bankowej:

 • Poznanie zasad funkcjonowania Spółki
 • Sporządzenie propozycji polityki oceny wiarygodności kontrahentów ora zasad zarządzania należnościami przeterminowanymi
 • Wdrożenie polityk: zarządzania należnościami i zabezpieczeń walutowych
 • Analiza sytuacji prawnej firmy oraz określenie perspektyw branży
 • W przypadku projektów inwestycyjnych: analiza opłacalności inwestycji.

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z naszymi doradcami.

najnowsze publikacje

Oprocentowanie na rynku Catalyst

Czytaj więcej →

Lato emisji na Catalyst

Czytaj więcej →

Spółki sięgają po finansowanie dłużne – analiza pierwszego półrocza na rynku Catalyst

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Pozyskanie kapitału

Debiut na GPW

Private equity/Venture Capital

Emisja obligacji Catalyst

Skontaktuj się z nami