Pulpit Prezesa – narzędzie
do kontroli zarządczej

Kontakt

Odpowiednie narzędzie do kontroli zarządczej umożliwia systematyczne zbieranie danych finansowych i bieżącą analizę wyników. To kluczowe wsparcie dla właścicieli, prezesów i innych osób zarządzających przedsiębiorstwami przy podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących funkcjonowania biznesu.

Prowadzenie przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości wymaga codziennego podejmowania wielu ważnych decyzji. By móc podejmować te decyzje racjonalnie i w pełni świadomie konieczne jest posiadanie szeregu niezbędnych informacji oraz danych finansowych. Duża ilość informacji, ich rozproszenie pomiędzy różnymi działami, a nawet osobami w ramach tego samego działu, a także zróżnicowany format poszczególnych danych powodują, że zadanie to nie należy do najłatwiejszych. Rozwiązaniem problemu różnorodności danych zarówno o charakterze finansowym jak i niefinansowym jest Pulpit Prezesa, czyli narzędzie do kontroli zarządczej. Zebranie wszystkich najważniejszych wskaźników i zaprezentowanie ich w przystępnej i przejrzystej dla odbiorcy formie umożliwi podejmowanie najważniejszych decyzji zdecydowanie szybciej oraz z większym komfortem i trafnością.

Dzięki zastosowaniu wykresów oraz innych rozwiązań graficznych narzędzie to przedstawia w prosty i przejrzysty sposób wszelkie najistotniejsze dane. Poza tym, dzięki systematycznemu sporządzaniu takich analiz (docelowo w układzie miesięcznym) możliwe jest regularne monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa oraz szybkie reagowanie bieżące wyniki.

Jakie dane analizuje i prezentuje Pulpit Prezesa?

Zakres danych, które podlegają analizie i są ostatecznie prezentowane na Pulpicie jest za każdym razem indywidualnie dostosowywany do potrzeb i oczekiwań klienta. Zadaniem tego narzędzia do kontroli zarządczej jest bowiem selekcja i analiza wyłącznie tych danych, które są faktycznie istotne dla danej osoby decyzyjnej. W związku z tym, że każdy prezes czy menedżer może mieć inne wymagania na Pulpicie mogą znaleźć się wyniki dotyczące m.in. analizy takich elementów jak:

Przychody z działalności operacyjnej

 • Struktura sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • Dynamika sprzedaży,

Koszty działalności operacyjnej całego przedsiębiorstwa

 • Struktura kosztów przedsiębiorstwa,
 • Analiza marży na poszczególnych poziomach wyniku finansowego,

Rentowność, w podziale na

 • Poszczególne produkty,
 • Grupy asortymentowe,
 • Gniazda produkcyjne,
 • Kanały sprzedaży,
 • Regiony dystrybucji,

Współpraca z poszczególnymi klientami i dostawcami

 • Dynamika wartości przychodów / dostaw,
 • Rentowność na poszczególnych kontrahentach,

Płynność finansowa

 • Zapotrzebowanie na gotówkę operacyjną,
 • Zapotrzebowanie na wydatki inwestycyjne,
 • Luki w finansowaniu,

Zadłużenie odsetkowe

 • Plan spłaty zobowiązań finansowych,
 • Analiza kosztów finansowania obcego,
 • Stopień wykorzystania kredytu obrotowego,
 • Analiza kowenant kredytowych,

Efektywność przedsiębiorstwa

 • Rotacja kapitału obrotowego,
 • Cykl konwersji gotówki,
 • Analiza stanów magazynowych,
 • Wiekowanie rozrachunków z kontrahentami,
 • Analiza wskaźnikowa,

Analizy niefinansowe

 • Wydajność pracowników,
 • Rotacja kadry pracowniczej,
 • Struktura zatrudnienia,
 • Skuteczność ofertowania,
 • Postępy w realizacji projektów / planów inwestycyjnych

I wiele innych.

Elementem uzupełniającym arkusz kalkulacyjny z narzędziem do kontroli zarządczej może być kilkunastostronicowy raport zawierający opisową interpretację wyników uzyskanych w danym okresie objętym analizą. Mimo, iż już sam Pulpit Prezesa pozwala na zebranie w przejrzystej formie wszelkich niezbędnych informacji, to pisemna interpretacja wyników może dodatkowo ułatwić proces decyzyjny.

Prezentacja rozwiązania

Czas na decyzje

Dodatkowo, przygotowaliśmy przykładowe pliki, które pozwolą na wygodne zapoznanie się działaniem Pulpitu. Zachęcamy do pobrania poniższych materiałów i kontaktu.

Usługi powiązane:

Wyceny

Biznesplan i modelowanie finansowe

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa

Optymalizacja procesów biznesowych

Skontaktuj się z nami