Logistyka, Produkcja i Lean Management

Kontakt

Celem szkoleń w obszarach Logistyki, Produkcji i Lean Management jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności. Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów. Ćwiczenia praktyczne realizowane są w oparciu rzeczywiste przykłady biznesowe.

Zagadnienie szkoleniowe:

 • Problem Solving Tools i Raport A3 – narzędzia rozwiązywania problemów, budowania kultury Lean i rozwoju pracowników
 • Jak rozwijać pracowników budując kulturę Lean Management
 • Komunikacja i postawy pracowników w budowaniu kultury Lean Management
 • Kaizen – filozofia ciągłego doskonalenia procesów w firmie
 • Efektywne i bezpieczne miejsce pracy – czyli 5S jako fundament Lean Mapowanie strumienia wartości i tworzenie diagramów w MS Visio
 • Metodyka projektowa DMAIC (szkolenie ogólne oraz poziomy Green Belt i Black Belt)
 • Mapowanie i projektowanie procesów
 • Optymalizacja i modelowanie procesów logistycznych
 • Zarządzanie transportem
 • Koszty i efektywność łańcuchów dostaw
 • Zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami
 • Prognozowanie popytu
 • Zarządzanie magazynem i gospodarka magazynowa

Szczegółowy cel i zakres oraz długość szkoleń prowadzonych w ramach poszczególnych zagadnień jest każdorazowo dostosowywany na potrzeb i wymagań uczestników.

Usługi powiązane:

Szkolenia

Standardy
sprawozdawczości finansowej

Szkolenia audyt wewnętrzny

Zarządzanie ryzykiem

Skontaktuj się z nami