Podatki

Kontakt

Celem szkoleń z grupy Podatki jest pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych. Skierowane są one przede wszystkim do pracowników działów księgowości każdego szczebla, pracowników organizacyjno-administracyjnych i pracowników działów kadr.

 

Szkolenia podatkowe organizowane przez Grant Thornton pozwalają na zapoznanie się m.in. z prawidłowymi metodami rozliczeń podatkowych, z najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz pismami organów podatkowych, w tym interpretacjami Ministra Finansów. Problematyka poruszana podczas szkoleń podatkowych  zostanie podsumowana w formie praktycznych ćwiczeń.

Szkolenia podatkowe

 • Szkolenia z podatku VAT – warsztaty podatkowe
 • Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Świadczenia pozapłacowe dla pracowników – skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników
 • Przychody i koszty w podatku dochodowym od osób prawnych w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji ministerialnych
 • Ewidencja, wycena i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Zasady dokonywania rozliczeń podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji ministerialnych
 • Podatkowe rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 • Fakturowanie
 • Aspekty prawne i podatkowe procesów kapitałowych – połączenie, podział, aporty, przekształcenie
 • Zmiana formy prawnej działalności prowadzonej jako indywidualny przedsiębiorca – w jaką formę prawną i w jaki sposób
 • Spółka komandytowa jako optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej – kluczowe aspekty prawne i podatkowe oraz sposoby zmiany formy prawnej przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz spółek kapitałowych
 • Optymalizacja podatkowa transakcjach kapitałowych

Aby dowiedzieć się więcej na temat wybranych szkoleń z grupy Podatki, wystarczy skontaktować się z naszymi doradcami.

Pełny opis szkolenia znajduje się w PDF.

Usługi powiązane:

Szkolenia

Dotacje UE

Standardy
sprawozdawczości finansowej

Zarządzanie ryzykiem

Skontaktuj się z nami