Standardy
sprawozdawczości finansowej

Szkolenia z zakresu standardów sprawozdawczości finansowej pozwalają na zdobycie, poszerzenie, bądź ugruntowanie wiedzy o sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarówno w oparciu o standardy międzynarodowe, jak i wymogi krajowe.

Ich problematyka została opracowana z myślą o specjalistach chcących podnieść swoje kwalifikacje, jednak osoby rozpoczynające swoją przygodę ze sprawozdawczością finansową także znajdą w naszej ofercie szkolenia pozwalające na zbudowanie swojej wiedzy od podstaw.

Szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej

 • Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami – MSSF 2
 • Instrumenty finansowe – wg Ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) lub MSSF
 • Ujawnienia na temat instrumentów finansowych – MSSF 7
 • Aktualności MSR/MSSF
 • Opcje na nabycie/sprzedaż udziałów mniejszości
 • Leasing – MSR 17/UoR
 • Przychody – MSR 18
 • Skutki zmian kursów walut – MSR 21
 • Koszty finansowania zewnętrznego – MSR 23
 • Zysk na akcję – MSR 33
 • Utrata wartości – MSR 36
 • Segmenty operacyjne – MSSF 8
 • Rachunkowość zabezpieczeń
 • Wartość godziwa – nowy MSSF 13
 • MSSF 3 (2008) Połączenia jednostek gospodarczych
 • MSR 27 (2008) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
 • MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych – wg UoR lub MSSF
 • Nabycie kontroli w kilku transakcjach – różnice w podejściu pomiędzy UoR a MSSF 3 (2008)
 • Transakcje z mniejszością – różnice w podejściu pomiędzy UoR a MSR 27 (2008)
 • Przejęcia odwrotne w MSSF 3
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Sprawozdawczości Finansowej – podstawy

Dzięki rozległej wiedzy i bogatemu doświadczeniu, prowadzący szkolenia eksperci Grant Thornton prezentują wybraną problematykę w jasny i przekrojowy sposób. Pozwala to Uczestnikom szkoleń poznać daną tematykę gruntownie i na konkretnych przykładach.

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniach, wystarczy skontaktować się z naszym doradcą.

Pełny opis szkolenia znajduje się w PDF.

Usługi powiązane:

Szkolenia

Dotacje UE

Podatki

Zarządzanie ryzykiem

Skontaktuj się z nami