Audyt dojrzałości projektowej

Kontakt

Dojrzałość projektowa to zdolność organizacji do skutecznego zarządzania projektami. Organizacja dojrzała projektowo potrafi efektywnie realizować procesy zarządzania projektami, odpowiednio je dokumentować, mierzyć, kontrolować i nieustannie doskonalić.

Projektowe podejście do realizacji przedsięwzięć staje się obecnie coraz bardziej powszechne. Przy rosnącej skali, złożoności i wartości projektów warto dokonać oceny poziomu dojrzałości projektowej organizacji, aby sprawdzić czy jest w stanie sprostać kolejnym wyzwaniom projektowym.

Zespół ekspertów Grant Thornton przeprowadza diagnozę dojrzałości projektowej organizacji według najnowszych standardów – wypracowanego przez International Project Management Association i stosowanego na całym świecie modelu oceny najlepiej zarządzanych projektów (Project Excellence Model).

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia z zarządzania projektami?
Przeczytaj więcej! >>

Badanie obejmuje:

  • wywiady z zarządem
  • kierownikami projektów i członkami zespołów projektowych
  • przegląd dokumentacji projektowej
  • przegląd używanych narzędzi wspomagających proces zarządzania projektami (w tym informatycznych)
  • analizę stosowanych metodyk/procedur zarządzania projektami
  • analizę efektów zrealizowanych przedsięwzięć.

Na podstawie badań określany jest poziom dojrzałości projektowej organizacji oraz opracowywane są rekomendacje usprawnień niezbędnych do podniesienia poziomu dojrzałości. Wszystkie informacje przekazywane są w formie kompleksowego raportu diagnostycznego.

Skontaktuj się z nami