Executive search Project Managerów

Kontakt

Sukces projektu, zwłaszcza takiego o wysokim budżecie i/lub stopniu złożoności, jest w znacznym stopniu uzależniony od kompetencji kierownika projektu.

Znalezienie osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu w zarządzaniu projektami bywa zadaniem niełatwym. W ramach usługi Executive search Grant Thornton wesprze Twoją organizację w poszukiwaniu kandydatów na stanowiska Project Managerów. Metoda ta stosowana jest w sytuacjach, gdy nie jest wskazane ujawnianie prowadzonej przez firmę rekrutacji, a oczekiwania wobec kandydatów są sprecyzowane i z reguły bardzo wysokie. W ten sposób docieramy do kandydatów, którzy – z racji pozycji zawodowej, czy konieczności zapewnienia dyskrecji oraz sukcesów – nie odpowiadają na ogłoszenia.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 • określenie szczegółowego profilu poszukiwanego kandydata o kompetencjach do zarządzania projektami,
 • pozyskanie potencjalnych kandydatów i selekcja otrzymanych od nich aplikacji,
 • przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej oraz pogłębionej oceny kompetencji menedżerskich kandydatów,
 • rekomendacja 2-3 kandydatów („Krótka Lista”),
 • uczestnictwo doradcy w procesie rekrutacji przed komisją rekrutacyjną.
Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia z zarządzania projektami?
Przeczytaj więcej! >>

Efektem prac doradczych jest:

 • okresowy raport z przebiegu procesu rekrutacji określający status kandydatów wyłonionych w procesie,
 • raport z opinią dot. rekomendowanych (2-3) kandydatów, którzy w  najwyższym stopniu odpowiadają profilowi pożądanego kandydata.

Korzyści dla Klienta:

 • analiza rynku pod kątem określonego stanowiska oraz pogłębienie informacji na temat konkurencji,
 • dotarcie do najbardziej wartościowych kandydatów i zmotywowanie ich do rozważenia nowej oferty pracy,
 • zapoznanie z ofertą ściśle wyselekcjonowanej grupy potencjalnych pracowników,
 • dobór kandydata zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami organizacji,
 • budowanie wizerunku firmy na rynku jako organizacji profesjonalnie podchodzącej do rozwoju kultury organizacyjnej w kierunku projektowego zarządzania przedsięwzięciami.

Eksperci Grant Thornton udzielą Ci wsparcia w doborze tylko takich Project Managerów, którzy wniosą do Twojej firmy pożądane wartości, kompetencje i doświadczenie.

Skontaktuj się z nami