Metodyki zarządzania projektami

Kontakt

Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMBok, Scrum itp.). Dobór odpowiedniej metodyki uwarunkowany jest specyfiką realizowanych projektów, jak również samej organizacji – sposobu jej funkcjonowania, kompetencji kadr czy stopnia dojrzałości projektowej.

Każdy projekt jest inny i każda organizacja jest inna, więc nie ma w zakresie zarządzania projektami uniwersalnych rozwiązań.

Najbardziej efektywne jest zatem stosowanie dedykowanej metodyki Project Management, dopasowanej do potrzeb i możliwości danej organizacji oraz charakteru realizowanych przez nią przedsięwzięć. Eksperci Grant Thornton opracują dla Twojej organizacji metodykę „szytą na miarę”.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia z zarządzania projektami?
Przeczytaj więcej! >>

Proces tworzenia metodyki obejmuje następujące etapy:

  1. Określenie celów (analiza interesariuszy zmiany, identyfikacja obszarów zarządzania projektami wymagających usprawnień, wyznaczenie celów i priorytetów)
  2. Projektowanie rozwiązań (wskazanie dedykowanych metod, technik, usprawnień procesowych i organizacyjnych, szablonów dokumentów oraz strategii komunikacji z interesariuszami)
  3. Pilotaż (pomoc w zaplanowaniu projektu pilotażowego, asysta wdrożeniowa)
  4. Ocena i wnioski z pilotażu
  5. Standaryzacja procesów zarządzania projektami (korekty podejścia projektowego, opracowanie planu wdrożenia usprawnień w organizacji, realizacja szkoleń standaryzujących dla członków zespołów projektowych).

 

Skontaktuj się z nami