Subscribe to Newsletter

Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2012 r.

W roku 2012 nie ma już obowiązku płacenia zaliczki za listopad w podwójnej wysokości.

Zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób prawnych, podatnik ma obowiązek wpłacać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik jest obowiązany wpłacić w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Zatem podatnik zaliczkę na podatek za listopad 2012 r. obowiązany będzie wpłacić do 20 grudnia 2012, a zaliczkę za grudzień do 21 stycznia 2013 (20 stycznia 2013 przypada w dzień wolny od pracy).

Jednocześnie, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani do końca trzeciego miesiąca danego roku składać Urzędom Skarbowym zeznanie roczne o wysokości dochodu (straty) CIT-8 osiągniętego w całym poprzednim roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Przepis ten nie został zmieniony.

Nadal zatem zarówno wysokość zaliczek na podatek, jak i wysokość określonego w zeznaniu rocznym CIT-8 podatku za cały rok, podatnik obowiązany jest wykazywać w wysokości należnej, zaś różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku podatnik obowiązany jest wpłacić w terminie do 31.03.2013. Powyższe wskazuje, iż również w aktualnym stanie prawnym ustawodawca dopuszcza i akceptuje sytuację, w której wystąpi różnica między podatkiem należnym od dochodu wykazanym w zeznaniu rocznym a sumą zaliczek należnych za poszczególne miesiące tego roku podatkowego.
Uwzględniając fakt, iż stosownie do art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, zaległością podatkową jest podatek (zaliczka na podatek) niezapłacony w terminie płatności, jeżeli zarówno wysokość zaliczek na podatek ustalona została przez podatnika w prawidłowej wysokości i w takiej też wysokości wpłacona w określonych w ustawie o PDOP terminach, a w terminie do 31.03.2013 podatnik wpłaci różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych i zapłaconych zaliczek za ten rok, to u podatnika tego - mimo wystąpienia wspomnianej różnicy - nie wystąpi zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli przed upływem 20 stycznia 2013 podatnik złoży zeznanie roczne i wpłaci wynikający z niego podatek, zaliczki za ostatni miesiąc nie będzie musiał wpłacać.

Czytaj więcej o usłudze: Outsourcing rachunkowości i płac

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w "Newsletterze" mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze "Newslettera", zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres krzysztof.podborowski@pl.gt.com.

Audyt - Podatki - Outsourcing - Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Data publikacji: 2012-12-17

Anna Pisarek
Menedżer

T +48 32 72 13 782
M +48 661 538 523
E anna.pisarek@pl.gt.com


Zobacz inne artykuły tego autora

Oceń przydatność artykułu w pracy zawodowej: Duże Średnie Małe

Czas na Outsourcing Rachunkowości - magazyn PLUS

Zapraszamy do zapoznania się z Magazynem PLUS - Outsourcing Rachunkowości

Outsourcing rachunkowości i płac

Zapoznaj się z grupą usług