Subscribe to Newsletter

Znamy treść decyzji KE w sprawie VAT od samochodów

KE zgadza się na dalsze wprowadzanie ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od firmowych samochodów. 

Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT będą dotyczyły zarówno samochodów nabywanych, jak i leasingowanych. Inaczej jednak, niż obecnie, ograniczenie w odliczaniu podatku VAT – wynoszące 50% podatku naliczonego – dotyczyć będzie samochodów wykorzystywanych nie tylko wyłącznie do celów działalności opodatkowanej. Komisja zgodziła się także, aby nie traktować jako odpłatnego świadczenia używania takich samochodów do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą przez podatnika czy pracowników. 

Zmiana limitu z 60% na 50% podatku naliczonego może być w większości przypadków korzystniejsza, gdyż nie zawiera żadnego limitu kwotowego. 

Niemniej jednak ograniczenie do 50% prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu będzie dotyczyć nie tylko zakupu czy leasingu auta, ale także wydatków eksploatacyjnych, w tym - co ważne - wydatków na paliwa i usługi serwisowe. 

Ograniczenia nie będą miały zastosowania do pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony lub mających więcej niż 9 miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy.

Dla podatników VAT istotne jest to, że ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od nabywanych/leasingowanych samochodów nie obejmą pojazdów, które w całości są wykorzystywane do działalności gospodarczej. Oznacza to, że zyskają oni prawo także do odliczania podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych oraz paliw do nich (takie rozwiązanie istnieje w wielu krajach UE). 

Decyzja zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., a przestanie obowiązywać w dniu 31 grudnia 2016 r. (o ile w tym czasie nie wejdą w życie inne ograniczenia wewnątrzunijne).

Oczywiście podjęcie decyzji przez Komisję Europejską wymaga jej wcielenia w życie, co wymagać będzie zmian legislacyjnych w Ustawie VAT. 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w "Newsletterze" mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze "Newslettera", zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres krzysztof.podborowski@pl.gt.com.

Audyt - Podatki - Outsourcing - Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Data publikacji: 2013-12-03

Mirosława Zugaj
Menedżer


Zobacz inne artykuły tego autora

Oceń przydatność artykułu w pracy zawodowej: Duże Średnie Małe

Zmiany w VAT 2014

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem nowych zasad naliczania podatku.

Blog doradców podatkowych

Jesteśmy otwarci na wymianę opinii.
Zapraszamy do lektury naszego bloga.

Grant Thornton na Twitterze

Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą