Granty z KPO na kulturę w 2024 roku. Rusza program dla samorządów, instytucji kultury i przedsiębiorstw Strategie rozwojowe samorządów – poradnik Strategia rozwoju gminy – system realizacji strategii Strategia rozwoju gminy – obszary strategicznej interwencji Strategia rozwoju gminy – model struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy Strategia rozwoju gminy – kierunki działań i oczekiwane rezultaty Strategia rozwoju gminy – cele strategiczne i operacyjne Strategia rozwoju gminy – Analiza SWOT Strategia rozwoju gminy – co to jest? Diagnoza obszaru