Zakup nieruchomości w Polsce przez zagranicznego przedsiębiorcę Sprawa amortyzacji mieszkań bez jednolitej linii orzeczniczej Definicja budowli w podatku od nieruchomości trafia do kosza! Interpretacja ogólna ws. spółek nieruchomościowych – szerokie obowiązki sprawozdawcze Sprzedaż nieruchomości a prawa autorskie do projektu budowlanego Termin na składanie przez spółki nieruchomościowe informacji o ich strukturze – bez zmian Sprzedaż nieruchomości a dodatkowe opłaty: opłata adiacencka i planistyczna