Eksperci Grant Thornton doradzali spółce KGHM Polska-Miedź przy zakupie portfela instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 47,1 MW od Projekt-Solartechnik Group.

Zespół Grant Thornton, w składzie: Zenon Wawryszko, Irmina Kornacka, Julia Brzezicka wspierał KGHM w zakresie due diligence finansowego, a Dariusz Gałązka, Katarzyna Ciesielska, Oskar Matuszczak, Eliza Szprecher w zakresie due diligence podatkowego, natomiast Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka, Błażej Filipczak oraz Aneta Loch-Adamek przygotowywali model finansowy wraz z wyceną Targetu. Nasi eksperci świadczyli także usługi doradztwa transakcyjnego przy SPA (Sale and Purchase Agreement) .

Zakup instalacji fotowoltaicznych wpisuje się w cele wyznaczone w strategii KGHM. Miedziowa spółka dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a pośrednio do roku 2030 zamierza zaspokoić, w co najmniej 50 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym z Odnawialnych Źródeł Energii.

KGHM Polska Miedź to światowy lider w branży górniczo-hutniczej. Firma posiada aktywa zlokalizowane na trzech kontynentach, zatrudnia ponad 34 tys. osób. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Od 25 lat notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt Solartechnik jest międzynarodową grupą specjalizującą się w wielkoskalowych farmach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych oraz sprzedaży i obrocie zieloną energią. Oferuje gotowe farmy PV oraz projekty OZE na zróżnicowanym etapie rozwoju.

Sprawdź także inne transakcje Grant Thornton.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Fuzje i Przejęcia
Dowiedz się więcej