„Stop biurokratyzmowi” to tytuł przewodni Polskiego Kongresu Gospodarczego 2016, który odbędzie się 27 stycznia w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Grant Thornton został Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia.

Polski Kongres Gospodarczy to forum wymiany myśli, idei i doświadczeń. Odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką. Kongres jest nie tylko platformą rzetelnej debaty o największych zagrożeniach dla gospodarki, ale również miejscem, w którym zapadają kluczowe dla jej rozwoju decyzje. W tym roku dyskusje toczyć się będą o biurokratyzmie, który najbardziej dławi potencjał, jaki drzemie w naszej gospodarce. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2016 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Celem tej edycji jest próba wypracowania odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić prawno-instytucjonalne otoczenie biznesu, tak aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarki. W pierwszej części konferencji zaprezentowane zostaną globalne trendy w zakresie roli instytucji państwa w rozwoju gospodarczym. Omówione też zostaną powinności w relacjach: administracja–biznes oraz państwo–obywatel. W drugiej części Kongresu odbędą się dwa bloki spotkań z udziałem przedstawicieli środowiska biznesu, instytucji publicznych oraz świata nauki. W tej części w bloku dotyczącym stanowienia prawa weźmie udział Grzegorz Maślanko, Partner w Grant Thornton. Dodatkową wartością Kongresu będzie raport przygotowany przez Grant Thornton we współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący biurokratycznych barier w rozwoju polskiej przedsiębiorczości prywatnej. Raport zostanie zaprezentowany na konferencji prasowej dwa dni przed wydarzeniem. Więcej szczegółów i formularz rejestracyjny znajduje się TUTAJ.

 

RAPORT: Biurokratyczne bariery rozwoju polskiej przedsiębiorczości

 

VIDEO: Oblicza polskiego biurokratyzmu