rig_2Myślą przewodnią działania Grant Thornton w Polsce, jak i na całym świecie jest wsparcie przedsiębiorców w wyzwalaniu potencjału rozwoju, jaki tkwi w ich organizacjach. Widząc rosnące znaczenie i dużą dynamikę rozwoju biznesu w Katowicach i na Śląsku zdecydowaliśmy się przystąpić do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dzięki członkostwu w RIG chcemy nawiązywać bliskie relacje biznesowe oraz być bliżej problemów, z jakimi zmagają się dynamiczni przedsiębiorcy w Regionie.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to jedna z największych i najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w kraju. RIG kontynuuje chlubne tradycje Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku oraz Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej działającej w latach 1927-1950. Izba od ponad 20 lat wspiera podmioty gospodarcze Śląska w dążeniach do przeobrażenia i budowy innowacyjnej gospodarki Regionu. Równie ważnym celem, jaki stawia sobie RIG jest wzrostu konkurencyjności firm śląskich na Rynku Europejskim. Grant Thornton, w oparciu o wiedzę i doświadczenie swoich ekspertów na całym świecie, pragnie aktywnie włączyć się w te działania. Chcemy promować wśród członków RIG oraz wszystkich przedsiębiorców Śląska zdobycze nowoczesnej myśli zarządczej, najlepsze praktyki biznesowe oraz najwyższe standardy postępowania w obrocie gospodarczym. Więcej na temat Regionalnej Izby Gospodarczej można przeczytać pod adresem www.rig.katowice.pl