Jedną z fundamentalnych wartości naszej firmy jest szacunek do drugiego człowieka. Nasze kluczowe przesłanie wyraża, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, może inaczej reagować na takie same bodźce, odmiennie czytać te same komunikaty, reprezentować różne potrzeby czy opinie. Każdy z nas zasługuje na indywidualne traktowanie w duchu życzliwości, szczerości i zaufania.

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza firma podpisała Kartę Różnorodności.

Podpisując Kartę zobowiązujemy się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażamy gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Podobnie jak inni sygnatariusze Karty decydujący się na implementację tego narzędzia chcemy działać na rzecz spójności i równości społecznej.

A jak wygląda na co dzień różnorodność w Grant Thornton? Zobacz film na naszym YouTube: