Co roku Stowarzyszenie IPMA Polska, organizacja non-profit, której misją jest umożliwienie wymiany doświadczeń w obszarze zarządzania projektami oraz wspieranie osób i organizacji wdrażających zarządzanie projektowe, organizuje prestiżowy konkurs Polish Project Excellence Award. Konkurs propaguje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami poprzez nagradzanie doskonale zarządzanych projektów oraz docenienie prowadzących je zespołów. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Firmy, które aplikują do Konkursu:

 • otrzymują wsparcie i obiektywną wartościową ocenę od ekspertów z zakresu zarządzania projektami, którzy wskażą zarówno mocne strony projektu, jak również obszary z potencjałem do dalszego doskonalenia
 • otrzymują indywidualny raport z oceny zgłoszonego projektu, który może stanowić podstawę do dalszego doskonalenia w obszarze zarządzania projektami w organizacji
 • w przypadku wyróżnienia zostają docenione w branży zarządzania projektami jako profesjonaliści; nagroda jest źródłem motywacji dla całego zespołu projektowego potwierdzając jego kompetencje i dojrzałość
 • w przypadku wejścia do grona Finalistów biorą udział w Konferencji, na której mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wymienić doświadczenia z innymi Finalistami

Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno projekty inwestycyjne jak i informatyczne, szkoleniowe, naukowo-badawcze czy też organizacyjne, bez względu na ich wielkość czy źródła finansowania.

Warunki zgłoszenia projektu:

 • Aplikant może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę projektów.
 • Wymagania dotyczące zgłaszanego projektu są następujące:
  • minimalny czas trwania projektu: 6 miesięcy
  • minimalna liczba członków zespołu projektowego: 6
  • minimalna liczba podwykonawców wewnętrznych/zewnętrznych: 1
  • projekt musi być ukończony, lecz nie wcześniej niż na 24 miesiące przed datą złożenia aplikacji.
 • Zgłoszenie projektu do Konkursu wymaga złożenia dokumentów aplikacyjnych w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej), według wzoru dostarczanego przez Organizatora Konkursu.

Z czym wiąże się aplikowanie do konkursu?

 • Wkład pracy – zaangażowanie członków zespołu projektowego do przygotowania dokumentacji i udział w wizycie studyjnej asesorów
 • Koszt – odpłatność 5 tys. zł netto na pokrycie kosztów obsługi oceny projektu oraz dodatkowo pokrycie kosztu wizyty asesorów (nocleg, wyżywienie)

Zwycięzcy Konkursu ogłaszani są podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawie w dniu 15 listopada 2018 r. przy okazji XXI Konferencji Zarządzania Projektami zatytułowanej „Rewolucja w zarządzaniu. Industry 4.0, Agile&Lean, Internet of Things””. Zatem całe wydarzenie nabiera jeszcze większej rangi i będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z Finalistami najlepszych polskich projektów. W latach 2016-2017 Finalistami konkursu byli: Urząd Miejski Wrocławia, Bank Zachodni WBK S.A., Kruk S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Elektrotim S.A., General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., PORR Polska Infrastructure S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., SPRINT S.A., Atlas Sp. z o.o..

Zgłoszenia do konkursu:

Do  20 kwietnia 2018 r. należy wypełnić i przesłać wniosek aplikacyjny do konkursu. Zapraszamy! Kontakt z Biurem IPMA Polska: Wioletta Kastrau, Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska,  tel. 600509129, wioletta.kastrau@ipma.pl Więcej informacji o konkursie: http://www.ipma.pl/ppe-award/o-nagrodzie