Do Zespołu Kancelarii Prawnej Grant Thornton dołącza mec. Jolanta Zarzecka Sawicka, radca prawny, dotychczasowa wspólniczka w warszawskiej kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, a wcześniej radca prawny w kancelarii Linklaters. Obejmie funkcję Partnera i będzie odpowiedzialna za rozwój nowej praktyki – doradztwa w zakresie prawa pracy.

Ostatnie lata to czas silnej ekspansji Grant Thornton w Polsce. Przychody firmy sięgnęły w 2021 roku 125 mln zł, co oznacza wzrost o 140 proc. przez ostatnie pięć lat (z 52 mln w 2016 roku). Rozwojowi Grant Thornton w Polsce towarzyszyła w ostatnich latach konsekwentnie powiększana skala i zakres świadczonych usług prawnych. Zespół Kancelarii Prawnej rozpoczynając swoją aktywność od doradztwa korporacyjnego w ostatnich latach istotnie zwiększył skalę działalności, rozwijając m.in. usługi prawne w zakresie obsługi prawnej fuzji i przejęć, sukcesji biznesu czy reorganizacji przedsiębiorstw.

Aby utrzymać silne tempo rozwoju usług prawnych Grant Thornton, z początkiem stycznia 2022 roku do firmy dołączyła mec. Jolanta Zarzecka-Sawicka, radca prawny z 20-letnim doświadczeniem, dotąd wspólnik w jednej z warszawskich kancelarii. Jest ekspertem z zakresu prawa pracy i praktykę w tym obszarze będzie rozwijać w Grant Thornton.

Od kuchni… dlaczego rozwijamy praktykę prawa pracy?

Rafał Śmigórski

Wspólnik, partner Grant Thornton zarządzający zespołem Kancelarii Prawnej

Od kilku lat z dużą dynamiką, ale też precyzją budujemy portfel naszych usług prawnych. Skupiamy się na bardzo konkretnych, wysoko specjalistycznych obszarach prawa korporacyjnego, których szczególnie potrzebują nasi klienci. Teraz tę paletę uzupełniamy o prawo pracy. Wiemy, że są to usługi, na które nasi klienci czekają, a Jolanta Zarzecka-Sawicka gwarantuje, że dostarczymy je na najwyższym poziomie.

Jolanta Zarzecka-Sawicka posiada bogate doświadczenie we wszystkich aspektach prawa pracy, w szczególności w zakresie zatrudniania pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia i przejścia zakładu pracy, zwolnień indywidualnych i grupowych, w sprawach związanych z wynagradzaniem i premiowaniem pracowników, czasem pracy, sporządzaniem regulacji i regulaminów wewnętrznych (w tym regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale także regulaminów etycznych). Jolanta jest specjalistą w sprawach dotyczących zakazu konkurencji, konfliktu interesów, mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Reprezentuje swoich klientów w sprawach przed sądami pracy. Prowadzi szkolenia i warsztaty z prawa pracy. Wraz z budowanym przez siebie Zespołem wzbogaci zakres świadczonego przez Kancelarię wsparcia o wszelkie zagadnienia związane z prawem HR.

Jolanta Zarzecka-Sawicka

Partner, Radca prawny w Grant Thornton

Prawo pracy, kiedyś niedoceniane, jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się i najpotrzebniejszych dziedzin prawa. Skomplikowane procesy rządzące relacjami pracowniczymi potrzebują ekspertów, a eksperci potrzebują synergii z doradztwem dla biznesu. Trudno wyobrazić sobie większą synergię, niż uzyskaną w połączeniu sił z renomowaną firmą audytorsko-doradczą, realizującą szerokie spektrum usług dla biznesu. Bardzo się cieszę, że będę mogła współpracować z tak multidyscyplinarnym i doświadczonym zespołem ekspertów.

Grant Thornton obsługuje obecnie ponad 2 tys. klientów rocznie, głównie średnie i duże przedsiębiorstwa prywatne – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Świadczy dla nich usługi m.in. outsourcingu kadrowo-płacowego, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, doradztwa finansowego, audytu czy doradztwa cyfrowego.

Rafał Śmigórski

Wspólnik, partner Grant Thornton zarządzający zespołem Kancelarii Prawnej

Przez 28 lat funkcjonowania zbudowaliśmy jako Grant Thornton silne relacje z ogromną grupą przedsiębiorstw i ich menedżerów – zarządów, dyrektorów finansowych czy dyrektorów personalnych. Aby zacieśniać tę współpracę, staramy się budować dla nich ofertę w modelu one-stop-shop, czyli chcemy – zarówno jako firma, jak i zespół usług prawnych – odpowiadać na niemal każdą potrzebę biznesową naszych klientów. Prawo pracy było dotąd luką w tej ofercie i bardzo cieszymy się, że w końcu ją wypełniamy. Wierzymy, że dzięki temu dość szybko marka Grant Thornton oraz nowo tworzony zespół zbudują silną pozycję na tym rynku.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Prawo Pracy
Dowiedz się więcej