Ostatnie dwa lata obfitowały w zmiany podatkowe. Według rankingu tworzonego przez ekspertów Grant Thornton, najważniejsze reformy to JPK, klauzule antyoptymalizacyjne i odwrotne obciążenie w budownictwie.

Na 16 listopada 2017 r. przypada druga rocznica zaprzysiężenia rządu Pani Premier Beaty Szydło. Był to czas dużej zmienności przepisów prawnych, zwłaszcza przepisów regulujących kwestie podatkowe – łącznie w tym czasie przyjęto 2,3 tys. stron maszynopisu przepisów podatkowych (ustaw podatkowych oraz rozporządzeń Ministra Finansów regulujących kwestie podatkowe). Oznacza to, że średnio każdego dnia przyjmowano ponad trzy strony nowych regulacji, z którymi podatnicy powinni się zapoznać i się do nich dostosować.

Z tej okazji postanowiliśmy podsumować zmiany podatkowe na półmetku obecnej kadencji rządu. Eksperci podatkowi Grant Thornton wybrali 10 najważniejszych – ich zdaniem – zmian w podatkach ostatnich dwóch lat i ocenili (w skali 0-5) każdy z nich w pięciu kategoriach:

  • jak istotna jest dana zmiana przepisów,
  • jak jest powszechna,
  • czy wiąże się z jakimiś utrudnieniami organizacyjnymi dla podatnika,
  • czy przynosi jakieś ułatwienia organizacyjne dla podatnika,
  • jaki jest wpływ danej zmiany na budżet państwa.

Na tej podstawie przypisaliśmy każdej ze zmian ocenę całościową, będącą średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen dla pięciu kategorii i powstał w ten sposób subiektywny ranking najistotniejszych reform podatkowych Grant Thornton. Jakie są wyniki naszej analizy?

 

Najważniejszą zmianą okazało się wprowadzenie obowiązku raportowania przez podatników swoich transakcji VAT w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego – otrzymał średnio 3,5 pkt na 5 możliwych. Jest to reforma, która stopniowo obejmuje kolejne grupy firm (od stycznia 2018 r. będzie nią już objęty każdy podatnik VAT), a w dodatku w istotny sposób wpływa na organizację działów księgowych przedsiębiorstw – stąd tak wysokie miejsce ten reformy w naszym rankingu.

Na drugim miejscu znalazło się wprowadzenie klauz przeciw unikaniu podatkowania, tzw. klauzuli generalnej i klauzuli VAT – reforma ta została oceniona na 2,8/5 pkt. Zgodnie z nimi, podatnik nie może podejmować działań mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych, a fiskus ma prawo takie działania pod tym kątem oceniać.

Trzecią najważniejszą zmianą w podatkach było objęcie branży budowlanej tzw. odwrotnym obciążeniem, czyli przeniesienie obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę – cena 2,5/5 pkt. Zmiana przeciwdziała wyłudzaniu VAT, jednak została wprowadzona w życie w dużym pośpiechu, co wywołało dużo zamieszania w firmach budowlanych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym rankingiem „10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch lat”.

Cały raport „10 najważniejszych zmian w podatkach obecnego rządu”

10 najważniejszych zmian w podatkach obecnego rządu

(.pdf, Rozmiar: 949,51 KB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie 10 najważniejszych zmian w podatkach obecnego rządu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.