Zbywając „udział” w spółce komandytowej nabywca przejmuje zarówno wszelkie prawa jak i obowiązki wspólnika. Nie ma możliwości przeniesienia wyłącznie praw lub obowiązków, bowiem są one nierozerwalnie związane ze sobą.

Pomimo pewnych wątpliwości, przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne zbycie ogółu praw i obowiązków na rzecz większej liczby nabywców (jako części ułamkowe). Próby dokonania takiego rodzaju transakcji są narażone na wysokie ryzyko odmowy wpisu przez sąd do Krajowego Rejestru Sądowego.

Opodatkowanie sprzedaży udziału w spółce komandytowej według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków zalicza się do przychodów z tytułu praw majątkowych (art. 18 ustawy PIT).

Przychód ze sprzedaży powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji zbywcy pieniędzy lub wartości pieniężnych (art. 11 ust. 1 ustawy PIT). Kosztami uzyskania przychodów ze sprzedaży są natomiast udokumentowane wydatki poniesione uprzednio przez wspólnika na nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce.

Dochód ze sprzedaży podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy PIT).

 

Opodatkowanie sprzedaży udziału podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Umowa sprzedaży, w tym przypadku sprzedaży praw majątkowych w postaci ogółu praw i obowiązków, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy PCC podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży i ciąży na kupującym. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa ogółu praw i obowiązków w spółce.

Zastosowanie znajdzie stawka podatku PCC w wysokości 1%.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Akademia Podatkowa - Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.