Jedną z najskuteczniejszych metod zabezpieczenia przedsiębiorstw zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi jest dokonanie benchmarkingu (analizy porównawczej) wyznaczającego rynkowe przedziały rentowności w danej branży.  

Z naszych obserwacji dotyczących kontroli cen transferowych wynika, że organy podatkowe coraz częściej wymagają szczegółowego opisu transakcji, a także przedstawienia odpowiednich porównań potwierdzających rynkowość transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi czy też analizy rynku, na którym przeprowadzana jest transakcja. Kontrole organów podatkowych coraz częściej nie ograniczają się wyłącznie do formalnej oceny prawidłowości dokumentacji cen transferowych, lecz mają na celu weryfikację, czy ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi warunki transakcji różnią się od warunków, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do potwierdzenia rynkowości transakcji jest tzw. analiza porównawcza (ang. benchmarking), której istota sprowadza się do porównania wyników finansowych osiąganych przez podmiot będący stroną transakcji z podmiotami powiązanymi z wynikami osiąganymi przez podmioty działające na rynku. Analizy te mogą być wykorzystywane dla potrzeb ustalenia warunków transakcji kontrolowanych przed ich przeprowadzeniem, jak również w celu potwierdzenia, że warunki już zrealizowanych transakcji są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Wykorzystanie wyników analiz porównawczych w procesie ustalania lub weryfikacji cen minimalizuje ryzyko zakwestionowania warunków transakcyjnych ustalanych pomiędzy podmiotami powiązanymi przez organy administracji podatkowej.

Wyniki analiz porównawczych, poza celami podatkowymi, mogą również zostać wykorzystane na potrzeby związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, bowiem umożliwiają identyfikację oraz ocenę wyników finansowych osiąganych przez podmioty konkurencyjne, jak również pozwalają na dokonanie realnej oceny potencjału finansowego obecnych i przyszłych kontrahentów.

Zapraszamy do skorzystania z analiz porównawczych opracowanych przez naszych ekspertów, oferowanych w nowo otwartym Sklepie Grant Thornton.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Bezpieczeństwo w obszarze cen transferowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.