Udział w projekcie „Biznes na obcasach” to idealna okazja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla kobiet zamieszkujących obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Udział w projekcie pn. Biznes na obcasach daje możliwość spełnienia marzeń o własnej działalności gospodarczej. Już teraz można otrzymać wsparcie na środki niezbędne do rozpoczęcia własnego biznesu. Nabór uczestniczek prowadzony jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu.

W ramach projektu uczestniczki otrzymują możliwość rozeznania swoich predyspozycji poprzez rozmowę z doradcą zawodowym. Ponadto, projekt umożliwia udział w szkoleniach „ABC przedsiębiorczości”. Każda uczestniczka projektu może liczyć także na niezbędne doradztwo w zakresie pisania biznes planu.

Trzeba mieć na uwadze, że wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. Założeniem jest, że działalność ta ma wystartować od początku 2018 roku.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Wsparcie przeznaczono dla kobiet, które ukończyły 30 rok życia i zamieszkują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu przewidziano dotację dla 60 osób, w tym dla:

  • 45 kobiet z grupy bezrobotnych (zarejestrowane w PUP)
  • 15 kobiet z grupy biernych zawodowo (nie są zarejestrowane w PUP, nie pracujące w żadnej formie)

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wykazanie, że w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadało się wpisu do CEIDG lub nie było się w rejestrze KRS lub też nie prowadziło się działalności na podstawie odrębnych przepisów. Istotny jest też status materialny, co oznacza, iż w projekcie mogą brać udział tylko kobiety, których sytuacja finansowa nie pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej bez uzyskanego wsparcia.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Wysokość wsparcia

Maksymalna wartość dotacji to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, szacowane jako 25-26 tys. zł. Przyznana kwota wypłacona zostanie jednorazowo na środki służące uruchomieniu działalności.

Warto dodać, iż przez okres 6 miesięcy uczestniczka ma prawo do skorzystania z dodatkowego wsparcia w kwocie do 1500 zł/miesiąc, w formie:

  1. Wsparcia finansowego
  2. Wsparcia szkoleniowo-doradczego
  3. Asystentury z wykorzystaniem mentoringu

Nabór wniosków

  1. Rekrutacja trwa do 9 sierpnia 2017 r.
  2. Dotacje będą rozliczane w okresie styczeń-marzec 2018 r.

Ciekawostki

Opisywany projekt jest realizowany w ramach działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w regionie w województwie kujawsko-pomorskim. Warto dodać, że oprócz Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu wsparcie na projekty rozwijające przedsiębiorczość otrzymały też inne podmioty. Co istotne, w niektórych projektach, jak np. Start w przedsiębiorczość mogą brać udział także mężczyźni. Podobne dotacje są dostępne na terenie całego kraju.

Projekt „Biznes na obcasach” jest realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Uczestnictwo w nim daje szansę na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla kobiet, które ukończyły 30 rok życia.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie „Biznes na obcasach” szansą dla kobiet na własną działalność gospodarczą!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.