fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Rynek pracownika i zmiany regulacyjne podnoszą koszty audytu dla spółek giełdowych – wynika z raportu Grant Thornton. W 2020 roku średnia cena badania wyniosła 427,5 tys. zł, czyli aż 36 proc. więcej niż pięć lat wcześniej. Nowe regulacje (zgodnie z założeniami) sprzyjają audytorom średniej wielkości.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Rynek audytu spółek giełdowych w Polsce przeszedł w ostatnich 10 latach znaczącą transformację. Przede wszystkim, doświadczył wyraźnej rozbudowy regulacyjnej – nie tylko w zakresie standardów badania sprawozdań finansowych, ale też w zakresie regulacji nadzorczych i związanych z niezależnością audytora od zleceniodawcy. Z pewnością, wpłynęło to na bezpieczeństwo rynku kapitałowego, ale wprowadziło też szereg nowych wymagań stawianych biegłym rewidentom. Wymagana od nich wiedza merytoryczna, a także nakładane na nich ryzyko związane z wykonywaniem zawodu dość wyraźnie wzrosły.

Jak zmiany te wpłynęły na kształt rynku audytorskiego? Po pierwsze, rynek skonsolidował się – liczba podmiotów badających spółki giełdowe w Polsce przez 10 lat skurczyła się o około połowę. Po drugie, umacnia się pozycja firm audytorskich średniej wielkości, ponieważ są one w stanie konkurować z tzw. wielką czwórką ceną usługi, a także wykazać się coraz wyższym doświadczeniem. W 2020 roku audytorzy średniej wielkości badali 34 proc. spółek notowanych na Rynku Głównym GPW wobec 23 proc. 10 lat wcześniej.

Po trzecie, koszty usług audytorskich poszły w górę, ponieważ podaż audytorów na rynku pracy jest coraz mniejsza, a badanie spółek publicznych obarczone jest coraz większym ryzykiem. W 2020 roku średnia cena badania sprawozdania finansowego spółki giełdowej wynosiła 427,5 tys. zł, czyli o 36 proc.  więcej niż 5 lat wcześniej.

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Audyt, Grant Thornton

Przez ostatnią dekadę zawód biegłych rewidentów przeszedł zasadnicze zmiany. Wdrożyliśmy międzynarodowe standardy badania jako krajowe standardy, zaaplikowaliśmy kodeks etyki na grunt lokalny, wreszcie mamy zupełnie nowy system nadzoru nad rynkiem audytorskim. Z drugiej strony, w naszej profesji widoczny jest wpływ tzw. rynku pracownika. Szczególnie w okresie kilku ostatnich lat można stwierdzić, że dla branży istotną barierą rozwojową jest stały niedobór talentów. Co więcej, efekty pracy biegłego rewidenta są w ostatnich latach niezwykle mocno oceniane. Przede wszystkim przez uczestników rynku, ale i przez regulatorów. W związku z tym presja na zawód wzrosła. Jak możemy na taką sytuację odpowiedzieć? Jedynie wysoką jakością, rozumianą jako rygorystyczne stosowanie standardów, ale i wysoką wiedzą merytoryczną zespołów audytorskich w zakresie wielu aspektów biznesu, nie tylko rachunkowości. A ponieważ wiedza i jakość kosztują, to odnotowany od kilku lat wzrost kosztów audytu nie dziwią.

Pobierz raport „Rynek audytorski w Polsce”

Zobacz prezentację

Sprawdź Audyt Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną…

Najczęściej czytane