31 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia w zakresie JPK_V7 w związku z przesunięciem wejścia w życie obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Jakie są głównie założenia projektu? O tym piszemy poniżej.

JPK_V7, czym jest i kogo dotyczy?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to format pliku, za pomocą którego podatnicy są obowiązani przekazywać organom podatkowym swoje dane wynikające z ksiąg podatkowych. Od 1 października 2020 r. JPK_V7 zastąpił dokonywane wcześniej rozliczenia w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. JPK_V7 został rozszerzony o część deklaracyjną zatem jest wspólnym dokumentem zarówno dla ewidencji VAT, jak i deklaracji VAT.

Do składania pliku JPK_V7 zobowiązani są podatnicy rozliczający się w podatku od towarów i usług miesięcznie a także podatnicy rozliczający się kwartalnie.

Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji i ewidencji określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Ponadto, w wyniku wielu nieścisłości Ministerstwo Finansów wydało dość obszerną Broszurę Informacyjną, stanowiącą bazę wiedzy dla struktury JPK_VAT z deklaracją.

Cel projektu rozporządzenia w zakresie JPK_V7

W związku z wykryciem licznych problemów związanych z wydajnością systemu, obowiązek fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur został przesunięty na 2026 rok. Z tego powodu, zaistniała konieczność dostosowania regulacji, które pozostają w bezpośredniej relacji z odroczeniem KSeF do nowego terminu wejścia w życie systemu.

Ważny fragment

Celem omawianego w artykule projektu jest wyłącznie odroczenie w czasie terminów zawartych w projekcie rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, odnoszących się do dostosowania pliku JPK_VAT z deklaracją do KSeF.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Główne założenia projektu rozporządzenia w zakresie JPK_V7

Rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadzony został m.in. obowiązek wpisywania w ewidencji sprzedaży oprócz zwykłego numeru faktury, także numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.

Nowy projekt zakłada odroczenie w czasie terminów zawartych w rozporządzeniu JPK_V7 w związku z przesunięciem obligatoryjnego KSeF na 2026 rok.

Przede wszystkim wskazany został nowy zakres czasowy, tj. od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r. w którym podatnicy w ewidencji sprzedaży nie będą musieli wykazywać numeru KSeF faktury. We wskazanym okresie numer KSeF faktury w JPK_VAT z deklaracją będzie mieć charakter fakultatywny.

Kolejną ze zmian jest wskazanie nowej daty odroczenia w zakresie ujmowania w deklaracji JPK_VAT danych z paragonów uznanych za faktury uproszczone, do końca lipca 2026 roku.

Data rozpoczęcia stosowania przepisów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług została zmieniona na 1 lutego 2026 r. tj. do momentu odroczenia obowiązku KSeF.

Projektowane zmiany, mają dostosować rozporządzenie JPK_V7 wobec przesunięcia obowiązku wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Proponowana data wejścia w życie rozporządzenia to 1 lipca 2024 r.

AUTORKA: Gabriela Borowa, Bieżące doradztwo podatkowe

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – dowiedz się więcej:

  1. MF: KSeF nie wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Od kiedy zatem?
  2. Podsumowanie konsultacji KSeF – propozycje zmian MF
  3. Konsultacje KSeF – top 10 pytań i odpowiedzi [INFORMATOR]
  4. Ruszyły konsultacje w sprawie KSeF. Jakie zagadnienia KSeF należy ponownie przeanalizować?
  5. Przedsiębiorco, przekształć się przed KSeF!
  6. 10 najważniejszych problemów KSeF
  7. Wymagania techniczne wdrożenia KSeF w firmie. 7 wymagań i 9 kluczowych działań
  8. Jakie zmiany czekają KSeF?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.