Treść artykułu

WDT podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że, po pierwsze, dokonaliśmy dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i, po drugie, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiadamy w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.  

Jak informuje Ministerstwo Finansów w swojej broszurze, podatnicy dokonujący WDT mogą potwierdzić numer identyfikacyjny swojego kontrahenta w następujący sposób:

  • składając wniosek do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie za pośrednictwem:

– poczty tradycyjnej: Biuro Wymiany Informacji Podatkowych Izby Skarbowej w Poznaniu, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin,
– faksu o numerze (063) 632-401-989,
– poczty elektronicznej o adresie e-mail: numery.vat@ mofnet.gov.pl
– infolinii Krajowej Informacji Podatkowej:
– z telefonu stacjonarnego: 801 055 055,
– z telefonu komórkowego: (22) 330 03 30;

  • składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

UWAGA!

Osobą zainteresowaną może być zarówno sam podatnik, jak i osoba prawna, która takim podatnikiem nie jest, lecz posiada interes prawny
w złożeniu takiego wniosku.

dostępnej również w języku polskim, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów identyfikacyjnych swoich kontrahentów unijnych.

UWAGA!
Weryfikacja numeru indentyfikacyjnego kontrahenta na tej stronie odbywa się zgodnie z zasadą, że podatnik otrzymuje informację o ważności lub nieważności numeru indentyfikacyjnego VAT swoich kontrahentów wyłącznie według stanu na dzień, w którym odbywa się weryfikacja.

Pamiętajmy, że numer naszego kontrahenta powinien być aktualny w momencie dokonywania dostawy. Zatem weryfikacji kontrahenta za pośrednictwem strony internetowej systemu VIES należy dokonać na dzień dokonania wysyłki towaru. Takie działanie zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013 r. nr IPPP3/443-494/13-3/KC.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane