W ostatnich kilku miesiącach Instytucje zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi uruchomiły pierwsze nabory wniosków dla Przedsiębiorców. To jednak dopiero początek. „Wysyp” ciekawych dotacji, głównie dla firm z sektora MŚP, rozpocznie się już wkrótce. Poniżej informacje przydatne dla firm rozważających pozyskanie dofinansowania na rozwój własnej działalności.

Przedsiębiorcy nie ukrywają, że najciekawsze są dla nich dotacje na zakup środków trwałych – maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych. Wbrew powszechnym opiniom, dofinansowanie  na tego typu projekty będzie również dostępne. Oprócz nich Przedsiębiorcy znajdą też całą masę różnego rodzaju dotacji na zakup bądź realizację własnych prac badawczo-rozwojowych.

Dotacja inwestycyjna

W najbliższym czasie na dotację inwestycyjną (zakup środków trwałych) będą mogli liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze Województw: Lubuskiego, Łódzkiego,  Podkarpackiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości od 45% do 70% dofinansowania, w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia oraz wielkości przedsiębiorstwa. Ogłoszenie naboru wniosków w przedmiotowym zakresie planowane jest na przełomie 2015r./2016r. Oprócz zakupu środków trwałych w ramach dotacji możliwe będzie również nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup materiałów i robót budowlanych. Nabycie maszyn i urządzeń możliwe będzie również w formie leasingu. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie wdrożenie we własnej działalności innowacyjnych produktów, usług bądź procesów. Z reguły innowacyjne rozwiązanie nie powinno być stosowane w danym województwie dłużej niż 3 lata (najczęściej wymagana jest opinia o innowacyjności).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

W najbliższym czasie Przedsiębiorcy z Województw: Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego będą mogli również liczyć na wsparcie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, usługami lub procesami. Prace B+R będą mogły być realizowane samodzielnie bądź we współpracy z jednostka naukową. Dofinansowaniem objęte będą mogły zostać również m.in. usługi w zakresie wzornictwa. Przedsiębiorcy, którzy myślą o długofalowej realizacji prac B+R w ramach własnych struktur, znajdą możliwość dofinansowania na stworzenie własnego zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez zakup niezbędnej aparatury i urządzeń.

Regionalne Programy Operacyjne

Przedsiębiorcy z innych, nie wymienionych powyżej województw będą również mogli liczyć na wsparcie dotacyjne w ramach własnych Regionalnych Programów Operacyjnych. Takie możliwości pojawią się jednak trochę później. Póki co mają możliwość korzystania z programów ogólnokrajowych..

Warto wspomnieć, że do końca marca 2016r. pozostanie otwarty konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na pozyskanie wsparcia na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony własności przemysłowej. Na duże wsparcie będą mogli liczyć mikro, mali i średni Przedsiębiorcy, którzy myślą o pozyskaniu kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji oraz ich wprowadzenie na Główny Rynek GPW, NewConnect lub Catalyst. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje środkami na wsparcie  przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania finansowania z tych źródeł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie wspierało realizację projektów, które obejmują prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. W najbliższym czasie NCBiR uruchomi kolejny sektorowy program B+R, tym razem dla branży chemicznej. Ministerstwo Gospodarki natomiast będzie wspierało tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych Przedsiębiorców. O wsparcie tego rodzaju projektów będą mogły się ubiegać się zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak i duże firmy.

Przełom lat 2015/2016 to dopiero początek ciekawych dotacji. Prawdziwy „boom” na dotacje będzie miał miejsce w 2016r., kiedy to pełną parą ruszą fundusze, przede wszystkim te z Regionalnych Programach Operacyjnych. Wbrew ogólnie panującej opinii Przedsiębiorcy znajdą sporo możliwości dotacyjnego wsparcia rozwoju własnej działalności, do czego my – Zespół Doradztwa Europejskiego Grant Thornton gorąco zachęcamy.

AUTOR: Agnieszka Wykrzykowska, menedżer w Zespole Doradztwa Europejskiego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dla kogo dotacje w najbliższym czasie?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.