Treść artykułu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla przedsiębiorców z sektora, które uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na wsparcie aktywności inwestycyjnej przez wdrażanie innowacji prowadzącej do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

  • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z Województwa mazowieckiego, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 64 960 500,00 PLN

Wysokość wsparcia

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 31 grudnia 2018 r. do 3 kwietnia 2019 r.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Dotacja dla sektora stoczniowego

Od 17.06 do 16.09.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R – INNOSHIP II, Inteligentny Rozwój, w którym sektor stoczniowy może otrzymać wsparcie finansowe. W ramach konkursu…

Bony na innowacje dla MŚP

Od 17.04.2019r. do 07.01.2020r. otwarty będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane