Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wprowadziła daleko idące zmiany do wytycznych w zakresie zmian transferowych (TPG lub wytyczne) w celu lepszego dopasowania polityki cen transferowych do założeń w zakresie ryzyka, kapitału oraz tworzenia wartości. Zostały one ujęte w ramach jednego sprawozdania, dotyczącego szeregu kwestii pokrewnych.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule

>>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku

>>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki

Należy zauważyć, że żaden kraj nie zrezygnował z polityki cen transferowych na rzecz globalnego wskaźnika proporcji czy też innych narzędzi specjalnych, jednakże wytyczne dotyczące zastosowania polityki cen transferowych zostały zmienione.

Czytaj więcej:

Dostosowanie polityki cen transferowych (...)

(.pdf, Rozmiar: 305,54 KB)

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dostosowanie polityki cen transferowych do procesu tworzenia wartości

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.