Wraz z początkiem nowego roku przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogą pozyskać wsparcie na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego swojej firmy. Nabór wniosków w ramach konkursu będzie trwał od 2 stycznia 2017 r. do 2 marca 2017 r.

Beneficjenci

Konkurs 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica,Ggmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży), w tym przedsiębiorcy typu spin off
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
  • konsorcja przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu, w tym z organizacjami pozarządowymi

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Typy projektów

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na realizację projektów obejmujących tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie dotyczącym:

  • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
  • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry

Poziom dofinansowania

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Dla mikro- i małych przedsiębiorców wsparcie wyniesie 45% wydatków kwalifikowalnych, dla średnich przedsiębiorców – 35% wydatków kwalifikowalnych, natomiast dla dużych przedsiębiorców – 25% wydatków kwalifikowalnych.

Wartość projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynieść  100 000,00 zł, natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 12 000 000,00 zł.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Niniejszy konkurs jest kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

AUTOR: Michał Wałecki, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Kompendium wiedzy dotyczące środków unijnych

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.