Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców w Województwie Śląskim w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na wdrożenie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Typy projektów

Dofinansowanie może zostać przyznane dla inwestycji, które polegają na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Pomoc uzyskają projekty dotyczące pozyskania i implementacji innowacji produktowych  i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających, a także z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Beneficjenci

Dofinansowanie skierowane jest do:

  • mikroprzedsiębiorstw,
  • małych przedsiębiorstw,
  • średnich przedsiębiorstw

Poziom dofinansowania

  • do 50% – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wartość dofinansowania

Minimalna wartość dofiansowania wynosi 100 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3 000 000,00 zł.

Alokacja

66 883 087,81 zł

Nabór wniosków

29 grudnia 2017r. – 7 lutego 2018r.

AUTOR: Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla przedsiębiorstw w Województwie Śląskim na wdrożenie innowacji technologicznej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.