W związku z wydaną 21 lutego 2024 r. Interpretacją Ogólną nr DD8.8203.1.2021 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników za czas absencji, Dyrektor KIS zaczął masowo wysyłać do podatników postanowienia o wygaśnięciu interpretacji indywidualnych.

Dyrektor KIS swoje działanie uzasadnia tym, że interpretacja indywidualna jest niezgodna z interpretacją ogólną w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników za czas nieobecności. Jednak działanie Dyrektora KIS jest na wyrost, ponieważ powinien on stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnych jedynie w tym zakresie, w którym pokrywa się ona z interpretacją ogólną (a więc właśnie w zakresie wynagrodzenia za czas absencji). Powyższe powoduje, że podatnicy korzystający z ulgi B+R zostają pozbawienia ochrony prawnej wynikającej z ich interpretacji indywidualnych.

Ważne jest to, że Dyrektor KIS stwierdza wygaśnięcia również tych interpretacji indywidualnych, gdzie wnioskodawca nie pytał o możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas absencji.

Na postanowienie Dyrektora KIS przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Dyrektor KIS jest uprawniony do tego, aby stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej jedynie w części – potwierdzają to wyroki sądów administracyjnych – dlatego złożenie zażalenia na powyższe postanowienia jest jak najbardziej zasadne, a wręcz wskazane. Należy pamiętać, że podatnikom przysługuje zawity termin 7 dni – po jego przekroczeniu nie będzie możliwe złożenie zażalenia.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.