Osoby zasiadające na stanowiskach CFO w polskich firmach nie widzą powodów, by gospodarka miała zwalniać. Spodziewają się mocnego popytu, chcą inwestować i tworzyć miejsca pracy – wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i Euler Hermes.

Warunki do prowadzenia biznesu są sprzyjające i polskie przedsiębiorstwa w najbliższym czasie powinny rozwijać się w silnym, stabilnym tempie – uważają dyrektorzy finansowi, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton oraz firmę ubezpieczeniową Euler Hermes, zrealizowanym w ramach projektu „Dyrektor Finansowy Roku”.

Według badania, aż 55 proc. dyrektorów finansowych uważa, że perspektywy ekonomiczne dla ich firm na kolejne 12 miesięcy są pozytywne, a jedynie 5 proc. CFO kolejny rok postrzega w negatywnych barwach. Co ważne, nastroje wśród dyrektorów finansowych są nawet nieznacznie lepsze niż w ubiegłorocznej edycji badania, kiedy to również odnotowano bardzo optymistyczne wyniki. Wówczas odsetek ankietowanych pozytywnie oceniających perspektywy ekonomiczne dla swoich firm wynosił 52 proc., a odsetek dyrektorów widzących przyszłość w raczej ciemnych barwach sięgał 6 proc. Grono „optymistów” więc się powiększyło, a „pesymistów” nieznacznie spadło.

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający w Grant Thornton

Te wyniki dobrze wróżą rozwojowi polskiej gospodarki w najbliższych miesiącach. Dyrektorzy finansowi zwykle najlepiej w swoich firmach wyczuwają trendy panujące na rynku i potrafią przewidywać przyszłą koniunkturę gospodarczą. Przed rokiem byli dobrej myśli i nie pomylili się, gospodarka rzeczywiście utrzymała dość mocny wzrost. Mam nadzieję, że tym razem również będą mieli rację.

Dobre nastroje dyrektorów finansowych sprawiają, że są oni skłonni do podejmowania ryzyka związanego z inwestycjami. Ankietowani CFO częściej niż w ubiegłorocznym badaniu twierdzą, że będą zwiększać swoje inwestycje, a już w ubiegłym roku deklaracje w tym obszarze były bardzo optymistyczne (co zresztą później przełożyło się na faktyczny wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce).

Obecnie aż 74 proc. dyrektorów finansowych w ciągu najbliższego roku deklaruje wzrost wydatków związanych z wchodzeniem na nowe rynki (wzrost o 2 p.p. w stosunku do zeszłego roku). Zakup nowych maszyn i urządzeń zapowiada 70 proc. badanych (również wzrost o 2 p.p.), a inwestycje w badania i rozwój przewiduje 48 proc. dyrektorów finansowych (wzrost o 5 p.p.).

Rafał Hiszpański

Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes

W kolejnym roku niezłej koniunktury osoby kierujące finansami polskich przedsiębiorstw zwracają w większym stopniu niż przed rokiem uwagę na długofalowe aspekty wyzwań, przed jakimi stoją ich przedsiębiorstwa. Świadczy o tym chociażby postawienie w większym stopniu nacisku na inwestycje, a także szukanie większej optymalizacji prowadzonej działalności.

Dyrektorzy finansowi, którzy wzięli udział w badaniu, przekonują też, że będą raczej tworzyć miejsca pracy, niż je likwidować, a także, że w bardzo niewielkim stopniu odczuwają skutki tego embarga na produkty spożywcze.

Dyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunktury

O badaniu:

Raport został opracowany na podstawie 150 ankiet zebranych podczas czterech kongresów z cyklu „Dyrektor Finansowy Roku”, które odbyły się w kwietniu i maju 2015 r. w Poznaniu, Sopocie, Katowicach i Rzeszowie. Wyniki badania zostały zaprezentowane na finałowej gali cyklu, która odbyła się w 23 września w Warszawie.

Kongresy te to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w Polsce, integrujące środowisko dyrektorów finansowych i członków zarządów odpowiedzialnych za finanse w swojej organizacji. Spotkania zawsze poruszają najbardziej aktualne problemy, z którymi muszą się zmierzyć menedżerowie polskich przedsiębiorstw. Informacje o kongresach dostępne są na stronie: www.dyrektorfinansowyroku.pl

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dyrektorzy finansowi zapowiadają mocną koniunkturę

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.