W ramach konkursu na badania celowe wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obszarze województwa lubelskiego.

Konkurs jest skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które planują opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Przewidziana pomoc będzie obejmowała również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie testowania i wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Działania interwencyjne nie obejmą już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

W ramach kosztów kwalifikowalnych możliwe będą m.in.

 • koszty zakupu ekspertyz/analiz/badań oraz usług doradczych od uczelni publicznych, państwowych instytutów badawczych czy Instytutu PAN,
 • koszty amortyzacji zakupionych budynków i gruntów oraz aparatury B+R w okresie i zakresie realizacji projektu,
 • koszty amortyzacji wiedzy lub patentów oraz koszty wiedzy i patentów użytkowanych na podstawie licencji;
 • koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu;

Maksymalny poziom dofinansowania

 1. dla badań przemysłowych:
 • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 80 %
 • Średnie przedsiębiorstwa: 75 %
 • Duże przedsiębiorstwa: 65 %
 1. dla eksperymentalnych prac rozwojowych:
 • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 60 %
 • Średnie przedsiębiorstwa: 50 %
 • Duże przedsiębiorstwa: 40 %

Wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) może wynieść od 80 000 do 5 000 000 zł.

Nabór wniosków przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach konkursu 1.2 będzie trwał od 30 maja do 30 czerwca 2017 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.