W 2017 r. 7,5 tys. razy Krajowa Informacja Skarbowa odmówiła podatnikom wydania interpretacji indywidualnej. Na 10 pozytywnych dla podatnika rozstrzygnięć przypadają już 4 odmowy.

W ramach uszczelniania systemu podatkowego urzędnicy administracji podatkowej stają się coraz mniej skłonni, by udzielać podatnikom wiążących interpretacji przepisów podatkowych. Jak wynika z obliczeń Grant Thornton na podstawie danych Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), w 2017 r. fiskus odmówił wydania interpretacji indywidualnej 7,5 tys razy. Co prawda to o 1,1 tys. mniej niż w 2016 r., ale w relacji do wszystkich wydanych interpretacji odsetek odmów mocno wzrósł – do 29% z 19% w 2015 r. Co więcej, jeśli liczbę odmów odnieść do liczby wydanych w danym roku pozytywnych rozstrzygnięć, to w 2017 r. odsetek ten wzrósł do 43% z 27% w 2015 r. Czyli na jedną pozytywną interpretację przypada obecnie dwukrotnie więcej odmów niż dwa lata temu.

Masowe odmawianie udzielenia interpretacji przepisów podatkowych sprawia, że już tylko 59 proc. złożonych wniosków o interpretację kończy się pozytywnym dla podatnika rozstrzygnięciem przez organ podatkowy (17,5 tys. z 29,6 tys.). Dla porównania, w trzech poprzednich latach odsetek ten wahał się w przedziale 72-75 proc. (dane za poprzednie lata nie są publikowane).

Wykres. Interpretacje indywidualne potwierdzające zgodność stanowiska wnioskodawcy z przepisami podatkowymi w relacji do wszystkich złożonych wniosków o interpretacje indywidualne (w proc.)

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie danych Krajowej Informacji Skarbowej.
Dariusz Gałązka

Partner w Grant Thornton

Praktyka organów podatkowych, która ostatecznie powoduje odmowę wydania interpretacji, budzi słuszne wątpliwości. Organy podatkowe, żądając uzupełnień stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, w praktyce prowadzą do absurdalnej sytuacji, w której pytający i opiniujący zamieniają się rolami. To podatnik musi wtedy odpowiadać urzędnikom, jaką stawkę podatkową należy wybrać w danej sytuacji. A przecież nie taką rolę miały pełnić interpretacje indywidualne.

Sprawdź Interpretacje indywidualne Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Fiskus coraz rzadziej interpretuje przepisy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.