5 października 2016 r. ruszy kolejny konkurs sektorowy dla przedsiębiorców. INNOMOTO sfinansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe w branży motoryzacyjnej.

Rozwój przemysłu motoryzacyjnego

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. INNOMOTO jest rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego dotyczącego sektora motoryzacyjnego, złożonego przez porozumienie zrzeszające przedstawicieli branży.

Ogromny potencjał polskich firm z branży motoryzacyjnej powoduje, że rozwój tego sektora gospodarki zajmuje ważne miejsce w krajowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  Zdaniem wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz jednym z celów INNOMOTO jest zbudowanie do roku 2025 silnego przemysłu polskich autobusów elektrycznych, których kluczowe komponenty będą produkowane w kraju, przy wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Kierunki rozwoju branży

Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, przy czym projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Wsparcie będzie przeznaczone na projekty wpisujące się w jeden z trzech obszarów badawczych:

  • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
  • innowacyjne pojazdy i napędy;
  • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Warunkiem otrzymania wsparcia – podobnie jak w pozostałych konkursach sektorowych – jest zobowiązanie do zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej, poprzez produkcję własną, sprzedaż praw do wynalazku lub udzielenie licencji innej firmie.

Kto i ile może zyskać?

Konkurs jest przeznaczony dla pojedynczych firm lub konsorcjów z branży motoryzacyjnej, niezależnie od ich wielkości. W skład konsorcjum powinny wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się w przedziale od 1 do 20 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 80% w dla mikro i małych przedsiębiorstw, 75% dla średnich, a 65% dla innych niż MŚP (duże firmy, konsorcja).

Maksymalny poziom dofinansowania na prace rozwojowe wynosi odpowiednio 60% (najmniejsze przedsiębiorstwa), 50% (średnie) i 40% (pozostałe).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będące organizatorem konkursu, będzie przyjmować wnioski od 5 września do 21 listopada 2016 r. Budżet pierwszej edycji konkursu wynosi 250 mln zł.

AUTOR:  Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie INNOMOTO – dotacje na innowacje w motoryzacji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.