Treść artykułu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, konkurs, którego celem jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. PARP współfinansuje zakupu przez MŚP proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu (IOB).

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty polegające na zakupie następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB:

  • usług doradczych w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
  • usług doradczych w zakresie innowacji oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł, maksymalna 420 000 zł. Nabór wniosków rozpocznie się 4 listopada 2016 i potrwa do 31 marca 2017 r.

AUTOR: Monika Jasieniecka, Specjalista, Doradztwo europejskie

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane