Treść artykułu

Ostatni miesiąc roku to najbardziej intensywny czas dla przedsiębiorstw. Realizacja celów biznesowych, w połączeniu z obowiązkami publiczno-prawnymi, wymaga doskonałej organizacji pracy. Jako narzędzie, które ma pomóc w skutecznym i rzetelnym spełnieniu zobowiązań finansowo-księgowych, dzielimy się z Wami dobrą praktyką – kalendarzem-ściągawką pomocnym w codziennej organizacji pracy. Dzięki niemu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Przypominamy również, że od 1-go grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie wystawiane będą jedynie w formie elektronicznej. Aby mieć możliwość pobrania elektronicznych zwolnień lekarskich, na pracodawcy ciąży obowiązek utworzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Co ważne – na koncie PUE pracodawca ma możliwość bieżącego przeglądu elektronicznych zwolnień wysłanych na profil płatnika i występowania drogą elektroniczną do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

[Przeczytaj komentarz naszego eksperta dotyczący zmian w zakresie m.in. płacy minimalnej. które wejdą w życie w 2019 roku.]

Ważne terminy dla kadrowego i księgowo na grudzień

Kadrowy: 24.12.2018 – zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni  (Dz. U. z 2018 r. poz. 305) tego dnia, od godziny 14:00, obowiązuje zakaz handlu w placówkach handlowych. Powierzenie wykonywania pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu 24 grudnia po godz. 14.00 jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Księgowy: 31.12.2018 – osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, mogą prowadzić księgi rachunkowe od początku następnego roku obrotowego. W takim przypadku osoby te lub wspólnicy, przed rozpoczęciem roku obrotowego, są obowiązane do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych powinny złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o dobrowolnym przejściu na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2019 r.


Szukasz wsparcia w zakresie kadr i płac? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc! >>Czytaj więcej o usłudze Outsourcing kadr i płac<< 

 


Szukasz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc! >>Czytaj więcej o usłudze Outsourcing finansowo-księgowy<< 

 

AUTOR: Katarzyna Romanowska, Outsourcing kadr i płac

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane