fbpx

Treść artykułu

Specyfika pracy księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług księgowych i kadrowo-płacowych, a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

Dzielimy się zatem kalendarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Kalendarz księgowego na lipiec

22 maja br. wszedł w życie nowy krajowy standard rachunkowości nr 13 dotyczący sposobów wyceny produktów na podstawie kosztów ich wytworzenia.
Ma ona zastosowanie wobec sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
Najnowszy standard dotyczący kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów zawiera wyjaśnienia, które obejmują następujące zagadnienia:

  •  ustalanie kosztu wytworzenia wyrobów gotowych, półproduktów i produktów w toku,
  • ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności
    produkcyjnych,
  • wycena produktów na dzień początkowego ujęcia
    i na dzień bilansowy
  • prezentacja i ujawnianie informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych
    zdolności produkcyjnych w sprawozdaniu finansowym.

WAŻNA DATA DLA KSIĘGOWYCH: 10.07.2019

Ostateczny termin złożenia do US dokumentów bilansowych dla podatników obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego i którzy zatwierdzili sprawozdanie w dniu 30.06.2019 r.

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie księgowości?

Kalendarz kadrowego na lipiec

Czy wiesz, że w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, wymiar tego urlopu wydłuża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy podjętej przez pracownika (tj. wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części)?
Jeśli pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego, powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się następująco: długość części urlopu, jaka powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia dzielona jest przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy

WAŻNA DATA DLA KADROWYCH: 01.07.2019

Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 są zobowiązane do podpisania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie kadr i płac?

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane