Treść artykułu

Specyfika zawodu księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji pracy i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług księgowych i kadrowo-płacowych, a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

Dzielimy się zatem dobrą praktyką, czyli terminarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Ważne terminy dla kadrowego i księgowego: 31 marca

Przypominamy, że do 31-go marca przypada ostateczny termin wypłaty tzw. trzynastki, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym.

Pierwszego października 2018 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o rachunkowości, na nowo regulujące kwestie dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. W myśl nowych przepisów, sprawozdania finansowe sporządzone po 30 września 2018 roku muszą być sporządzane w formie elektronicznej. Nowe przepisy nie zmieniają zakresu danych zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych. Poza tym, że sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w ustrukturyzowanej formie, muszą być także zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości – podpisane elektronicznie, tj. opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu albo profilu zaufanego ePUAP.

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie księgowości?

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie kadr i płac?

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Gap year w zawodowej karierze

Roczna przerwa w pracy jest nowym zjawiskiem na polskim rynku pracy, jednak według ekspertów należy się spodziewać, że jej popularność będzie rosła. Tak zwany sabbatical, zarezerwowany dotychczas dla nauczycieli chcących poratować własne zdrowie, przejmują kolejne…

Najczęściej czytane