fbpx

Treść artykułu

Specyfika zawodu księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji pracy i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług księgowych i kadrowo-płacowych, a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

Dzielimy się zatem dobrą praktyką, czyli terminarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Ważne terminy dla kadrowego i księgowego: 31 marca

Przypominamy, że do 31-go marca przypada ostateczny termin wypłaty tzw. trzynastki, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym.

Pierwszego października 2018 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o rachunkowości, na nowo regulujące kwestie dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. W myśl nowych przepisów, sprawozdania finansowe sporządzone po 30 września 2018 roku muszą być sporządzane w formie elektronicznej. Nowe przepisy nie zmieniają zakresu danych zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych. Poza tym, że sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w ustrukturyzowanej formie, muszą być także zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości – podpisane elektronicznie, tj. opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu albo profilu zaufanego ePUAP.

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie księgowości?

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie kadr i płac?

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane